• 1 november 2018
 • Vacaturennummer lv-66709
Stichting Spelenderwijs, organisatie voor Kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang, in de gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Schinnen, Beek, Meerssen, Eijsden-Margraten en Wijlre, maakt samen met de instellingen Partners in Welzijn, Ecsplore, Knooppunt Informele Zorg en OD-CJG deel uit van de PIW Groep.

Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière binnen de Kinderopvang?
Beschik je over de kennis van het pedagogisch handelen ten behoeve van de ontwikkeling van het jonge kind tot 13 jaar?
Beschik je over aantoonbare coachende vaardigheden?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Spelenderwijs zoekt per 1 januari 2019

PEDAGOGISCH COACHES


het betreft 2 vacatures voor 18 uur per week

Spelenderwijs biedt kleinschalige en verantwoorde opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De organisatie telt 65 locaties verdeeld over 7 gemeenten. De Stichting biedt peuteropvang, buitenschoolse opvang en kinderopvang.

Spelenderwijs biedt kinderen ontwikkelmogelijkheden en vrijetijdsbesteding. We zijn een specialist op het gebied van VVE (stimuleren van de totaalontwikkeling van peuters in nauwe samenwerking met de basisschool waarbij we de kans op achterstanden in ontwikkeling proberen te voorkomen en te beperken) en vinden het voor de oudere kinderen in onze BSO’s van belang dat zij actief betrokken zijn bij het bepalen van de thema’s en activiteiten in de BSO.

Verantwoordelijkheden en hoofdtaken
 • Je bent als Pedagogisch Coach de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan;
 • Met je kennis en vaardigheden verbeter je de pedagogische kwaliteit van de dienstverlening en van de pedagogisch medewerkers;
 • Je adviseert en ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij ontwikkel- en/of opvoedingsvraagstukken ;
 • Je motiveert en stimuleert de pedagogisch medewerkers;
 • Je signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten en bespreekt deze met de teamleider;
 • Je plant en organiseert je coaching momenten en zorgt voor een efficiënte en doelmatige verslaglegging.

Functie eisen
Natuurlijk ben je enthousiast en gedreven, daarnaast beschik je over:
 • een afgeronde relevante opleiding op Hbo niveau, volgens de kwalificatie-eis voor pedagogisch beleidsmedewerker/coach (zie www.FCB.nl);
 • bewijs van gevolgde scholing voor coaching en pedagogiek 0-13 jaar, indien van toepassing;
 • een uitgebreide kennis van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie;
 • organisatievermogen en ben je in staat tot een goede samenwerking en communicatie met medewerkers en leidinggevenden;
 • kennis van methodieken en instrumenten met betrekking tot coaching;
 • de bereidheid om op projectbasis trainingen te verzorgen voor medewerkers;
 • een rijbewijs en ben je in het bezit van eigen vervoer.
Karakter: bepaalde tijd
De Pedagogisch Coach wordt benoemd voor bepaalde tijd, met ingang van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor deze functie. De functie Pedagogisch Coach wordt ingeschaald in schaal 9 van de cao Kinderopvang, met een minimum van € 2.793,00 en een maximum van € 3.771,00 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (salarispeil 1 januari 2019).

Werving:
Deze vacature is opengesteld voor zowel het zittende personeel behorend tot de PIW Groep als voor externe kandidaten.

Procedure:
Tot en met 18 november 2018 kunnen sollicitaties naar de aangeboden functie uitsluitend per e-mail kenbaar gemaakt worden aan: P&O@piwgroep.nl. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 28 november a.s.

Informatie:
Informatie omtrent de functie kan worden ingewonnen bij Monique Snellings, manager Spelenderwijs. Zij is te bereiken via de receptie van het Centraal Bureau PIW Groep, tel 046-4235332 of per e-mail msnellings@spelenderwijs.nl