• 26 februari 2019
 • Vacaturennummer lv-68527
Wil je van betekenis zijn voor kwetsbare kinderen en ouderen? Weet jij je staande te houden in een turbulent werkgebied met complexe problematiek? Ben je meer regisseur dan hulpverlener?
Veilig Thuis NML is een regionale organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundig hulp en advies. Het doel van Veilig Thuis is het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling , waarbij het borgen van stabiele veiligheid voor alle betrokken leden van het systeem centraal staat. Het werkgebied van Veilig Thuis NML omvat 14 gemeenten.

In verband met de uitbreiding van onze wettelijke taken zoeken we per direct:

MEDEWERKERS VEILIG THUIS


Heb jij…
 • Diploma relevante HBO-opleiding bv. Pedagogiek, MWD, SPH, Social Work, Social Studies
 • SKJ registratie;
 • kennis en vaardigheden van het VNG Handelingsprotocol;
 • werkervaring op het gebied van huiselijk geweld , eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling;
 • ervaring in outreachend werken;
 • ervaring met systeemgericht werken (zowel met slachtoffer als pleger en betrokken kinderen);
 • ervaring in het werken met multi- culturele achtergronden;
Dit ga je doen…
Als medewerker van Veilig Thuis NML ben je allround inzetbaar. De kerntaken van Veilig Thuis zijn advies, ondersteuning, triage, onderzoek, monitoring en het inzetten van vervolgtrajecten naar aanleiding van meldingen betreffende huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Veilig Thuis werkt outreachend en is gericht op de ketenaanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling in ons werkgebied. Je werkt daarbij nauw samen met diverse organisaties, in het bijzonder met de lokale teams in alle gemeentes en justitiepartners.


Dit vragen wij…
 • communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, voor het creëren van een draagvlak voor beslissingen in conflictsituaties;
 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het vastleggen van bevindingen ten behoeve van dossiervorming;
 • sociale vaardigheden nodig om belangentegenstellingen te overbruggen, te kunnen omgaan met weerstanden, extreme agressie en grensoverschrijdend gedrag;
 • het kunnen inschatten van de ernst van de situatie waarin een vermoedelijk slachtoffer zich bevindt en hierin kunnen handelen overeenkomstig het handelingsprotocol;
 • een rijbewijs;
 • het vermogen om te werken onder druk en flexibiliteit;
 • vermogen tot regievoering t.b.v. het organiseren van de juiste zorg en deze te borgen;
 • vermogen om netwerkcontacten te organiseren en te onderhouden.
Bijzonderheden
De medewerker VT moet zich kunnen registreren als professional bij het SKJ. Dit betekent concreet dat het diploma niet ouder mag zijn dan 5 jaar of dat men op 31-12-2017 werkzaam was in de Jeugdzorg.
Voldoe je niet precies aan de registratie-eisen? Het is mogelijk – onder aanvullende voorwaarden – toch in aanmerking te komen voor registratie, op basis van de hardheidsclausule.

Arbeidsvoorwaarden
De rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO-Jeugdzorg. Het salaris (schaal 10) bedraagt op fulltime basis maximaal € 4.092,26 bruto per maand. Het betreft vooralsnog een tijdelijk dienstverband tot 1-1-2020 met de intentie dit voort te zetten.
Voor indiensttreding worden referenties ingewonnen en dient een geldige VOG overhandigd te worden.

Medewerkers Veilig Thuis hebben een functie in de 7x24 uurs bereikbaarheid. Er wordt bereidheid verwacht om zo nodig buiten kantooruren te werken indien werkplanning of een interventie hierom vraagt.
De overeenkomst is voor 28-36 uur per week.

Procedure
Uw schriftelijke motivatie met CV kunt u onder vermelding van “vacature medewerker Veilig Thuis”
richten aan Veilig Thuis Noord en Midden Limburg t.a.v. teamleider Ellen Wissink
per email via: vacatures@veiligthuisnml.nl.

Inhoudelijke informatie kan ingewonnen worden bij de teamleider Ellen Wissink, telefoon 088-0073632, email ellen.wissink@veiligthuisnml.nl of bij de manager Michelle Vrancken, telefoon 088-0073732, email michelle.vrancken@veiligthuisnml.nl