• 17 maart 2020
 • Vacaturennummer lv-73922
Bureau Jeugdzorg Limburg is voor de Crisisdienst Jeugd (CDJ), werkzaam vanuit locatie Roermond, op zoek naar collega’s in de functie van :

MEDEWERKERS CRISISDIENST JEUGD (CDJ)

voor 30-36 uur per week


Het team helpt kinderen en volwassenen die in een acuut onveilige situatie zitten. Het team is 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar voor deze spoedeisende hulpvragen en heeft een sterk outreachend karakter. De medewerker biedt interventiehulpverlening ter plaatse. Daarnaast is hij of zij vanaf 22.00 uur tot 08.30 uur werkzaam voor Veilig Thuis N-M Limburg, adviseert melders en treedt actief op indien noodzakelijk.

De medewerkers van het team CDJ werken veel en intensief samen met gezinscoaches, zorgaanbieders, verwijzers en collega professionals binnen BJZ Limburg. Zij ondersteunen en adviseren collega professionals en zijn permanent beschikbaar voor consult.

Hoofdactiviteiten
 • Het uitvoeren van het vastgesteld inhoudelijk beleid van BJZ Limburg.
 • Het inschatten van de situatie waarbij de veiligheid van een kind of meerdere kinderen acuut in gevaar lijkt of is.
 • Het verrichten van interventies met als doel het stabiliseren van de crisissituatie; waar nodig direct hulp organiseren en inzetten en waar nodig initiëren en het na overleg uitvoeren van een maatregel voor kinderbescherming.
 • Uitvoering geven aan de bereikbaarheid (crisis)dienst van Veilig Thuis, waarbij ook geïntervenieerd wordt in problematiek die volwassenen betreft.
 • Organiseren van acute zorg.
 • Consultatie en assistentie aan professionele derden zowel binnen als buiten BJZ Limburg
 • Medeverantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling en -evaluaties verbonden met het primaire proces, specifiek die spoedeisende hulp betreft.
 • Werken binnen de gedragscode voor medewerkers van Bureau Jeugdzorg Limburg.

Functie -eisen:
 • Diploma relevante HBO-opleiding (Pedagogiek, MWD en SPH).
 • Kennis van voorschriften uit de Jeugdwet en verdere relevante regelgeving.
 • Kennis van( specifieke) diagnostische instrumenten.
 • Kennis van effectieve interventies.
 • In bezit van rijbewijs en auto.
 • Als professional minimaal 3 jaar ervaring met jeugdbescherming en/of jeugdhulpverlening.
 • Geregistreerd als jeugdzorg professional bij het SKJ.

Specifieke functiekenmerken:
Ben jij een medewerker die niet snel in paniek raakt bij het woord crisis en wil je op dat moment echt iets betekenen voor kinderen en volwassenen in nood, dan ben jij de collega die wij zoeken.
Schroom je niet om ‘s nachts wakker gebeld te worden en op een casus af te stappen waarvan je van te voren niet weet hoe deze eruit gaat zien en daarna weer je bed in te kruipen, solliciteer dan op de vacature die we voor jou open hebben staan. Als medewerker CDJ werk je in een zeer dynamisch team waarbij je persoonlijk proces en deskundigheid belangrijk is. De aard van het werk maakt dat we als team intensief samenwerken.
Geen enkele dienst is hetzelfde en je persoonlijke omgeving dient zo georganiseerd te zijn dat je binnen een tijdspanne van ongeveer 1 uur, op de plek kunt zijn waar je nodig bent. We zien je enthousiaste brief graag tegemoet!

Arbeidsvoorwaarden
Aanstelling geschiedt in eerste instantie voor 1 jaar. De rechtspositie en salariëring zijn conform CAO Jeugdzorg (schaal 10). Het salaris bedraagt op fulltime basis maximaal € 4255,95. Daarnaast wordt er maandelijks een vaste ORT toeslag uitgekeerd (9.15 uur maal regulier uurloon).

Sollicitatie
Je schriftelijke sollicitatie kun je via email vacatures@bjzlimburg.nl, richten aan het Centraal Bureau t.a.v. afdeling HRM. Informatie over de functie kun je inwinnen bij teamleider Stef van der Vorst telefoon 088-0073497 email stef.vander.vorst@bjzlimburg.nl De gesprekken staan gepland in de tweede helft van maart.