• 5 juli 2018
 • Vacaturennummer lv-64867

GEDRAGSWETENSCHAPPER AUTISME


XONAR

Werkveld: Jeugdzorg
Soort vacature: Niveau 7-8: Gedragsdeskundige
Dienstverband: Bepaalde tijd (tijdelijk dienstverband)
Uren in de week: 28
NLQF: NLQF 7

XONAR biedt hulp bij opgroei- en opvoedproblemen aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ook vrouwen die in moeilijkheden verkeren of slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen bij ons terecht voor hulp en ondersteuning, evenals (aanstaande) tienermoeders. Verder bieden wij opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Wij hebben zo’n dertig locaties, verspreid over het zuiden van Limburg en we werken samen met ruim vijfhonderd pleeggezinnen. Deze vacature is ontstaan met betrekking tot zwangerschapsvervanging voor de duur van 6 maanden. Bij een juiste match is de kans aanwezig dat er structurele mogelijkheden zijn richting de toekomst

Functieomschrijving
Tot de taken behoren onder andere:
 • Het verrichten van (psycho)diagnostische werkzaamheden in het kader van behandeling van jeugdigen, o.a. door het verrichten van gedragsobservatie en diagnostisch onderzoek.
 • Het leveren van een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van hulpverleningsplannen in een (multidisciplinair) behandelteam. Het (consultatief) coördineren en integreren van alle bij de behandeling betrokken disciplines en het (laten) evalueren van de voortgang van de uitvoering binnen de kaders van het hulpverleningsbeleid van de organisatie.
 • Het plegen van interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te stagneren.
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van de (eventuele) toepassing van therapieën, dan wel het uitvoeren van geïndiceerde therapieën.
 • Het adviseren en ondersteunen van de leidinggevenden, uitvoerende medewerkers en ouders / verzorgers met betrekking tot (bijdragen aan) de uitvoering van de behandeling.
 • Het geven van consult met betrekking tot rapportages, onderzoeksvragen, vroeghulp, strafzittingen, omgangs- en bezoekregelingen, uithuisplaatsingen en thuisplaatsingen.
 • Het bevorderen van de deskundigheid van interne medewerkers door het bespreken van casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning en training.
 • Het leveren van bijdragen aan de beleidsontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de organisatie, c.q. onderdelen ervan en aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie.
 • Het signaleren van hiaten in het hulpverleningsaanbod dat door de organisatie aangeboden wordt en het formuleren van verbetervoorstellen daarin.
 • Het registreren van de handelingen rondom de eigen werkzaamheden, zorgdragen voor verslaglegging en het opstellen van rapportages.
Wij vragen
Wij zoeken een enthousiaste collega die:
 • Kennis heeft van de sociale kaart.
 • Ruime ervaring heeft met specifieke behandelmethodieken op het gebied van ASS.
 • Ruime ervaring heeft in het werken met gezinnen met kinderen met mogelijke ASS problematiek.
 • Ruime ervaring heeft met het inhoudelijk begeleiden van hbo’ers werkzaam in het primaire proces.
Dienstverband
Ingangsdatum bij voorkeur 1 september 2018. In eerste instantie bieden wij een contract aan voor de duur van 6 maanden.

Werktijden
De werktijden zijn 28 uur per week. De werktijden worden in onderling overleg vastgesteld.

Salaris
De functie van gedragswetenschapper is ingedeeld in schaal 11, cao Jeugdzorg.

Aanvullende informatie
Reacties voorzien van CV en motivatie gelieve vóór 23 juli 2018 sturen naar sollicitatie@xonar.nl o.v.v. vacaturenummer 18-30.

Informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met de gedragswetenschappers Nadine Eussen op 06-12560971 of Katleen Smets op 06-20453974. Meer informatie over XONAR vindt u op www.xonar.nl.

Solliciteren
Organisatie: XONAR
E-mail: sollicitatie@xonar.nl
Vacaturenummer 18-30
Plaatsingsdatum 05/07/2018
Sluitingsdatum 23/07/2018

Kijk voor deze en vele andere vacatures in zorg en welzijn op www.zorgnetlimburg.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.