• 4 januari 2019
 • Vacaturennummer lv-67614
Flexpool-medewerker, Sociaal Pedagogisch Medewerker 3 (HBO begeleider) voor het Leger des Heils Limburg

Ben jij op zoek naar een zeer veelzijdige en uitdagende baan met ruimte voor zelfontplooiing? Wij zoeken SPW 3-collega’s voor onze Flexpool inzetbaar in Zuid- en Midden-Limburg. Heb je de ambitie om flexibel te werken met zekerheid van uren? Ben jij gedreven, enthousiast en een verantwoordelijke collega die wil werken met een interessante en veelzijdige doelgroep? Dan zijn we op zoek naar jou!

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

De Flexpool is een vast onderdeel van de strategische personeelsplanning en heeft als doel om met de inzet van Flexpool medewerkers alle roosters (aan) te vullen zodat alle diensten binnen de organisatie op een verantwoorde manier kunnen worden gewerkt.  
De Flexpool is verantwoordelijk voor de inzet van flexibele, initiatiefrijke medewerkers op de korte en middellange termijn.
Tevens fungeert de Flexpool als instroom-kanaal voor talenten.
Kijk ook eens naar onze site:
www.legerdesheils.nl/limburg-brabant
 
Functieomschrijving
In deze functie draag je flexibel en actief bij om onze deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij.
Je wordt ingezet voor zowel ingeplande als ad  hoc diensten op onze intramurale locaties: domussen en dag- en nachtopvanglocaties met de meest intensieve zorgvragen. 
 
Je begeleidt en ondersteunt de aan jou toevertrouwde deelnemers in het streven naar zelfredzaamheid, door te inventariseren, mede opstellen, uitvoeren en evalueren van de behandelplannen.
 
Je stimuleert en ondersteunt hen individueel, volgens de herstelgerichte aanpak en op een praktische wijze bij o.a., het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiele zaken, een juiste houding t.o.v. verslaving(en) etc.
Je werkt samen met de collega’s van het vaste team bij de dagelijkse taken op de locaties en creëert een huiselijke en veilige sfeer op de afdeling.
 
Je neemt een actieve rol in het optimaliseren van de dienstverlening.

Functie-eisen
 • Een positief Christelijke geloofsovertuiging en het onderschrijven van de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg;
 • Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau en hebt een relevant HBO diploma.
 • Minimaal 1 jaar relevante stage- en/of werkervaring met de doelgroepen dak- en thuislozen en/of verslaafden.
 • Kennis van sociaal-wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie en systeemtheorieën;
 • Basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen en van de sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van de bewoners;
 • Je kent je eigen grenzen en geeft die op een goede manier aan;
 • Je hebt ervaring met multi problematiek en relevante hulpverleningsmethoden, in het bijzonder met verslaving en psychiatrie.
 • Je beschikt over analytisch en de-escalerend vermogen, kan begrenzen in gedrag en schroomt niet om te interveniëren bij agressie, conflicten en crisissituaties. 
 • Creativiteit voor het bedenken en organiseren van activiteiten
 • Je bent flexibel en bereid om onregelmatige diensten te werken.
 • Je bent in staat om bij een indiensttreding een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.
Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van en gelooft in de mogelijkheden van onze deelnemers. We zoeken dan ook een gedreven kandidaat die een basishouding hanteert van hoop en optimisme en de deelnemers ondersteunt in hun eigen herstel. 
 
Arbeidsvoorwaarden
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 7 maanden;
 • Er is wel mogelijkheid tot verlenging;
 • Een salaris op basis van schaal 8, zijnde minimaal € 2.544,- en maximaal € 3.624,-  bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week;
 • Een arbeidsduur van 8-18, 16-24 of 24-32 uur per week;
 • Opname in het pensioenfonds PFZW;
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Sociaal Werk, inclusief een meerkeuzesysteem;
 • De gelegenheid om een zinvolle bijdrage te leveren aan de levens van hen die ons het hardst nodig hebben.
Contactinfo
Solliciteer dan direct op deze vacature. Graag ontvangen we van jou de volgende documenten:
 • je CV
 • je motivatie voor dit werk (geef hierin ook een uitleg van je christelijke levensovertuiging)

Je kunt alleen solliciteren via www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/betaald-werk.
 
Conform ons werving- & selectiebeleid hebben interne kandidaten voorrang.
 
Vragen over deze vacature?
Neem dan contact op met:
Natascha van Broekhuizen, HR Adviseur, 06-25765055