• 13 augustus 2019
 • Vacaturennummer lv-70961
Ecsplore staat voor een gezonde, actieve, sociale en vitale samenleving. Ecsplore wil betrokkenheid en een actieve leefstijl creëren en stimuleren op sportief, cultureel en educatief vlak van jeugd, jongeren en ouderen binnen de samenleving en de zelfredzaamheid van verenigingen en organisaties vergroten. Ecsplore streeft naar een kwalitatief hoogwaardige ondersteuning van (de samenwerking tussen) verenigingen en andere organisaties en een actieve deelname op sportief, educatief en cultureel vlak van jeugd, jongeren en ouderen in de regio. De stichting maakt samen met de instellingen Partners in Welzijn, Spelenderwijs, Knooppunt Informele Zorg en OD-CJG deel uit van de PIW Groep.

Ecsplore
zoekt een kandidaat voor de functie van:

COMBINATIEFUNCTIONARIS B

voor 18 uren per week
Specifiek voor de coördinatie van het Meer Bewegen voor Ouderen

Ecsplore is een ambitieuze en informele organisatie en zoekt een collega die daarbij past. Ecsplore is op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde, flexibele en gedreven uitvoerder, specifiek voor het organiseren en coördineren van MBvO activiteiten. Een collega die in een jong en actief team wil functioneren, maar ook individueel sterk is in het organiseren én uitvoeren van beweegactiviteiten voor jeugd, jongeren en senioren. Een combinatiefunctionaris die kan initiëren in diverse sectoren, maar ook één-op-één begeleiding kan toepassen. Hij of zij legt makkelijk contact met deelnemers en motiveert en stimuleert deze deelnemers op basis van een juiste aanpak.
Ecsplore heeft van de gemeente Sittard-Geleen de opdracht voor de uitvoering van het MBvO project. Alle ouderen in de gemeente kunnen gebruik maken van deze laagdrempelige beweegactiviteiten waarbij ook het sociale aspect een belangrijke plaats inneemt. Het doel is dat meer (kwetsbare) burgers blijven participeren in de samenleving.

Verantwoordelijkheid en hoofdtaken
 • Organiseren en coördineren van MBvO activiteiten;
 • Zorgdragen voor een goede afstemming en samenhang van het totale beweegaanbod voor senioren;
 • Bewaken van de kwaliteit en voortgang van de MBvO activiteiten;
 • Overzichten bijhouden en mutaties doorgeven aan collega afdelingen;
 • Contacten leggen met de doelgroepen, MBvO-docenten en organisaties;
 • Signaleren van wensen, behoeften en aandachtspunten;
 • Wensen, behoeften en aandachtspunten bespreken van organisaties, MBvO-docenten en deelnemers en deze vertalen naar oplossingen;
 • Een sfeer creëren binnen een groep waarin zij zich veilig voelen, worden gestimuleerd en gemotiveerd om hun eigen mogelijkheden te ontdekken;
 • De samenwerking onderhouden op uitvoerend niveau;
 • Overleggen en eventueel doorverwijzen naar externe deskundigen (bijvoorbeeld fysiotherapeuten);
 • Zorgdragen voor een goede pr en communicatie;
 • Bijhouden van een inhoudelijke en cijfermatige rapportage;
 • Zorgdragen voor materialen;
 • Begeleiden van stagiaires;
 • Zorgen voor de doorontwikkeling en innovatie van het huidige MBvO aanbod.
Meer uren voor de uitvoering van beweegactiviteiten voor senioren behoren in overleg tot de mogelijkheid.

Functie eisen
 • Een afgeronde Hbo-sportgerichte opleiding bijvoorbeeld ALO/FONTYS of vergelijkbare opleiding;
 • EHB(S)O diploma is een pre;
 • Deskundig op het gebied van bewegen;
 • Kennis van en inzicht in de doelgroep;
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Kennis van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de doelgroep;
 • Aantoonbare ervaring in het uitvoeren en organiseren van gerelateerde activiteiten;
 • Beschikbaar op dinsdag en donderdag in verband met het begeleiden van stagiaires.
Profielschets
 • Klantgerichte en dienstverlenende instelling voor het onderhouden van in- en externe contacten en het informeren van de doelgroep;
 • Affiniteit met de doelgroep;
 • Sociale vaardigheden voor het opbouwen en onderhouden van een netwerk;
 • Sociale vaardigheden voor het motiveren en stimuleren van de doelgroep en de docenten;
 • Onderhouden van contacten met de doelgroep en de docenten;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het verstrekken van informatie, het geven van instructies en dergelijke;
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van activiteitenplannen en resultaatrapportages;
 • Proactief en ondernemend in het signaleren van lokale ontwikkelingen;
 • Praktische en resultaatgerichte instelling in combinatie met een sterk ontwikkeld organisatievermogen;
 • Kennis van de sociale kaart;
 • Beschikt over een flexibele en gezonde werkhouding;
 • Enthousiast en gemotiveerd;
 • Pedagogisch en didactisch competent;
 • Stimulator tot het aanzetten van een gezonde leefstijl;
 • Creatief en zelfstandig;
 • Beschikt over inlevingsvermogen.
Arbeidsvoorwaarden
De Combinatiefunctionaris wordt benoemd voor bepaalde tijd, met ingang van 9 september 2019 tot en met 6 september 2020. Een voor de functie relevante verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist.

De cao Sociaal Werk is van toepassing op deze functie. De functie is gewaardeerd op basis van salarisschaal 7, met een minimum van € 2.422,00 en een maximum van € 3.384,00 bruto per maand, uitgaand van een fulltime dienstverband, salarispeil 1 september 2019.

Wat biedt Ecsplore?
Een dynamische omgeving en een omgeving waar eigen initiatief mogelijk is en gewaardeerd wordt. Een omgeving waar je de kans hebt om jezelf te ontwikkelen.

Werving
De vacature is voor zowel interne als externe kandidaten opengesteld, waarbij interne kandidaten bij gelijke geschiktheid voorrang krijgen.

Procedure
Interesse?
Tot maandag 26 augustus aanstaande kunnen sollicitaties (Curriculum Vitae en motivatiebrief) uitsluitend per e-mail gericht worden aan de afdeling P en O van de PIW Groep: peno@piwgroep.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 28 augustus 2019.

Informatie
Informatie over de functie kan worden ingewonnen bij Jorn van Harwegen Den Breems, Combinatiefunctionaris Ecsplore, jvharwegen@ecsplore.nl. Hij is telefonisch bereikbaar op nummer 046-4235335.