• 9 mei 2019
 • Vacaturennummer lv-69564
De Geneeskundige Gezondheid Dienst Zuid Limburg is een (inter) gemeentelijke organisatie werkzaam in een gebied met circa 600.000 inwoners. De taakvelden liggen op het terrein van publieke gezondheid waaronder jeugdgezondheidszorg, sociaal medische zorg, rampenbestrijding en ambulancehulpverlening. De uitvoerende afdelingen worden ondersteund door een Facilitaire Dienst en stafafdelingen.
Binnen de afdeling Gezondheid en Maatschappelijke Participatie (GMP) zijn wij op zoek naar:

ARTS SOCIAAL MEDISCHE ADVISERING

(0,5 – 1 fte)

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie.

De gezondheid en veiligheid van Zuid-Limburg gaat de medewerkers van de GGD aan het hart. Ze dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen. Als GGD’er sta je midden in de maatschappij en ben je er als het nodig is.
Je bent primair gericht op onze cliënten en je bereikt graag samen resultaten. Je vindt het vanzelfsprekend om jezelf te blijven ontwikkelen en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van de hele organisatie.

Herken jij jezelf hierin en wil je meewerken aan de verbetering van gezondheidspreventie in Zuid-Limburg?

De afdeling
De afdeling Gezondheid en Maatschappelijke Participatie (GMP) helpt mensen in een kwetsbare positie om hun zelfredzaamheid te vergroten door belemmeringen op het gebied van gezondheid aan te pakken. Deze mensen hebben vaak problemen op meerdere gebieden en vinden het moeilijk om goed voor zichzelf te zorgen. Daardoor kunnen ze vaak ook niet goed meedoen in de samenleving. Samen met diverse andere partijen helpt de afdeling GMP deze mensen om (weer) de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid.

Door de unit Sociaal Medische Zorg wordt uitvoering gegeven aan de sociaal medische advisering voor o.a. gemeenten in het verzorgingsgebied. De sociaal-medische advisering ligt op het terrein van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Participatiewet, de regeling Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK), Leerlingenvervoer en leerplicht.

Functieomschrijving
 • Je verricht sociaal medisch onderzoek in het kader van wetgeving zoals o.a. de Participatiewet, WMO en GPK;
 • Je signaleert en verwijst zo nodig door naar reguliere zorg;
 • Je stelt sociaal medische adviezen en verklaringen op en onderhoudt contacten met gemeenten en instellingen;
 • Je verzamelt resultaten uit onderzoek, trekt profielen en doet voorstellen ten aanzien van het te volgen beleid;
 • Je adviseert vanuit sociaal medische deskundigheid over het beleid sociaal medische zorg;
 • Je fungeert als vraagbaak op het vakgebied ten behoeve van de consulenten;
 • Je vervult een consultatiefunctie ten behoeve van het OGGZ-werkveld.
Functie-eisen
 • Je hebt een WO opleiding geneeskunde, bij voorkeur de opleiding Maatschappij en Gezondheid;
 • Je bent BIG geregistreerd;
 • Je hebt bij voorkeur kennis op het gebied van sociaal medische advisering;
 • Je beschikt over de volgende competenties: klantgerichtheid, adviesvaardigheid, resultaatgerichtheid, oordeelsvorming, flexibiliteit, overtuigingskracht, leervermogen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Je werkt in de regio Zuid-Limburg en je kunt op verschillende locaties worden ingezet. Dat je beschikt over een rijbewijs én een auto is daarom een pré.
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een modern en flexibel arbeidsvoorwaardenpakket, dat past bij een volwassen arbeidsrelatie. In de CAR/UWO (arbeidsvoorwaardenregeling voor gemeenten) staan de arbeidsvoorwaarden beschreven. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer het Individueel Keuze Budget, koop en verkoop van verlof, flexibele werktijdenregeling, studiefaciliteiten en ouderschapsverlof.

 • Salarisniveau: schaal 12
 • Minimum salaris: € 3.348,- bruto per maand (aanloopschaal)
 • Maximum salaris: € 5.520 ,- bruto per maand (functieschaal).
  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek (36 uur)
 • Salarisomschrijving: de salarisinpassing is afhankelijk van opleiding en ervaring
 • In eerste instantie zal een tijdelijk contract voor de duur van een jaar worden aangeboden. Afhankelijk van functioneren en organisatorische factoren behoort verlenging dan wel een vast dienstverband tot de mogelijkheden.
De GGD Zuid Limburg heeft een positief en stimulerend werkklimaat met volop kansen voor flexibele professionals die zich willen ontwikkelen. Wil jij onderdeel zijn van een lerende organisatie die vrijheid en vertrouwen geeft én neem jij zelf verantwoordelijkheid voor een gezonde loopbaan? Dan is er sprake van een goede match en pas jij bij onze 500 betrokken en bevlogen collega’s.

Interesse?
Heb je belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag uiterlijk 31 mei 2019 een motivatie met CV via personeelszaken@ggdzl.nl.

Meer informatie over de functie
Naam contactpersoon: de heer M. Limpens, afdelingshoofd GMP
Telefoonnummer : 088-8805399
Bereikbaarheid: tijdens kantooruren.

Meer informatie over de sollicitatieprocedure
Naam contactpersoon: mevrouw R. Boosten, PTO adviseur
Telefoonnummer : 088-8805676
Bereikbaarheid: ma, di, woe en do tijdens kantooruren.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.