• 9 juli 2018
 • Vacaturennummer lv-64936
IN- en EXTERNE WERVING
VOLWASSENENZORG
Volwassenenzorg Mondriaan is aanbieder van een breed pallet psycho-medische zorg, uiteenlopend van algemeen tot specifiek, en levert onder andere kortdurende behandeling conform het landelijk PsyQ protocol, verslavingszorg, forensische psychiatrische zorg en integrale zorg.
Binnen de Volwassenenzorg zijn de voormalige divisies PsyQ, Verslavingszorg, Centrum Forensische, Psychiatrische Zorg en Integrale Zorg geïntegreerd.

Binnen de Kliniek Volwassenen zijn wij voor de afdeling High & Intensive Care op zoek naar:

VERPLEEGKUNDIGEN 1 EN 2

High & Intensive Care is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling. Centraal staat daar in het terugdringen van dwang en drang met de aandacht gericht op het herwinnen van de eigen regie van de cliënt. Contact met patiënt, naastbetrokkenen en ambulant vormt de basis van ons handelen, zorgafstemming met alle partijen vinden we essentieel.
Het doel van de functie is het coördineren van de behandeling en verpleegkundige zorg en het begeleiden van patiënten die intensieve complexe zorg nodig hebben.
Verder is onderdeel van de functie het coachen van collegae, het participeren in beleidsontwikkeling en het vervullen van een (afdeling overstijgende) regiefunctie.

je belangrijkste taken?
 • De belangrijkste taken zijn verpleegkundige diagnostiek, crisisinterventie en samenwerking met ambulante teams en familie / naasten;
 • het opstellen, coördineren en uitvoeren van het integrale verpleegkundige proces voor een aantal aan u toegewezen patiënten, die intensieve complexe zorg nodig hebben;
 • vanuit de professionele verantwoordelijkheid signaleren, initiëren en scheppen van voorwaarden voor verbeteringen en innovaties in de zorgverlening, de methodiekontwikkeling en de ontwikkelingen van werkprocessen;
 • het ondersteunen van het beleid van de organisatie met betrekking tot zowel het arbeids- en therapeutisch milieu alsmede het woon- en leefklimaat.
 • mogelijke inzetbaarheid binnen de AvondNachtWeekendhoofden functie.
Onze nieuwe collega:
 • Heeft een verpleegkundig diploma niveau vier en /of vijf;
 • een BIG-registratie en ruime ervaring met de behandeling en in het begeleiden van patiënten met complexe psychische en/of psychiatrische problematiek en kennis van de BOPZ;
 • affiniteit met de doelgroep;
 • kennis van psychopathologie en somatiek;
 • een flexibele werkhouding.
Wij bieden jou:
Naast inspiratie, ruimte voor vernieuwing en verdieping, bieden wij je een salaris en rechtspositie conform de CAO GGZ en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Daarnaast bieden wij prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
De functie valt onder de kernfunctiebeschrijving “verpleegkundige 1 of 2 ”. Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt inschaling plaats in functiegroep 45 of 50.

Werkzaamheden vinden plaats in wisselende diensten in de 24-uurs zorg.

Meer informatie:
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met afdelingshoofd van de High en Intensive Care afdeling Paola Geijselaers (06-34372575).

We nodigen je van harte uit om te solliciteren.
Doe dat dan uiterlijk tot en met 22 juli 2018 via onderstaande link:
mondriaan.wufoo.com/forms/soll-form-verpleegkundigen-1-en-2-2018107/

Gezien vakanties zullen de gesprekken plaatsvinden vanaf week 33.

Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast zullen referenties worden opgevraagd.

Alle correspondentie zal via mail verlopen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.