• 10 juli 2018
  • Vacaturennummer lv-64964
IN- en EXTERNE WERVING
“Wij willen de beste zorg aan onze patiënten geven.”

Mondriaan Volwassenenzorg biedt een breed pakket van psycho-medische zorg aan, uiteenlopend van algemeen tot specifiek. We leveren onder andere kortdurende behandeling conform het landelijk PsyQ protocol, verslavingszorg, forensisch psychiatrische zorg (Radix) en Fact-zorg in de wijk. Volwassenzorg is een dynamische organisatie met ruimte voor opleiden en (wetenschappelijk) onderzoek. Wij zijn in Zuid-Limburg dé specialist op het gebied van geestelijke gezondheidszorg.

PsyQ is een samenwerkingsverband van een viertal GGZ organisaties: Parnassia Groep, Lentis, RiaggZuid en Mondriaan. Het zorgaanbod van PsyQ wordt landelijk aangeboden.

Het behandelprogramma Persoonlijkheidsstoornissen, met vestigingen in Heerlen en Maastricht is volop in ontwikkeling. Het jaar 2017 heeft voor het behandelprogramma in het teken gestaan van het formuleren van een hernieuwde missie / visie. Wij willen dat het behandelprogramma een onderscheidend karakter en een betere positionering binnen de (supra) regio heeft. Het behandelprogramma is hoogwaardig van kwaliteit en heeft als onderlegger zowel de multidisciplinaire richtlijn voor Persoonlijkheidsstoornissen (Trimbos, 2008), alsook de Geïntegreerde Richtlijnbehandeling. Belangrijk is dat medewerkers binnen het behandelprogramma een actieve rol hebben in het verder operationaliseren en implementeren van deze missie en visie. Hiertoe wordt een werkklimaat gecreëerd waarbinnen medewerkers zich betrokken, veilig, gehoord en prettig voelen. Dit werkklimaat zal samen met de medewerkers vorm worden gegeven. Op de werkvloer wordt gestreefd naar: transparantie van beleid, aandacht voor openheid binnen het team, vergroting van betrokkenheid van medewerkers, en het stimuleren van het benoemen van creatieve verbeterideeën door de medewerkers.

Voor het behandelprogramma persoonlijkheidsstoornissen (locatie Maastricht) zijn wij dan ook op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerd tot bouwen en meedenkende:

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ

(voor 32 uur per week)

Wat worden je taken?
Als verpleegkundig specialist maak je deel uit van een multidisciplinair team en verricht je in het kader van het (regie)behandelaarschap intakes en diagnostische werkzaamheden. Belangrijke taken zijn het doen van intakegesprekken, het opstellen, coördineren en zelfstandig uitvoeren van behandelplannen, begeleiding/behandeling van patiënten met persoonlijkheidsklachten. Vanuit het team kan beroep worden gedaan op jouw expertise en ervaring binnen het verpleegkundig domein. Het streven is dat je de Vaardigheidstraining Emotie Regulatiestoornis (VERS) en / of Dialectische Gedragstherapie (DGT) gaat geven. Daarnaast is het ook van belang zijn structurele supervisie c.q. coaching gesprekken met de VIOS en andere collegae verpleegkundigen te voeren. Je levert tevens een bijdrage aan de verdere professionalisering en optimalisering van de kwaliteit van het behandelprogramma en zorg.

Wat verwachten wij van jou?
  • Je ben geregistreerd als Verpleegkundig Specialist in het Specialisten Register (VSR) en in het BIG-register, artikel 14.
  • Je hebt ruime ervaringskennis.
  • Complexe (verpleegkundige) vraagstukken waarbij een accent ligt op probleemoriëntatie en –analyse los jij op.
  • Je bent gericht op samenwerking.
  • Het zelf kunnen indiceren van behandelingen.
  • Je hebt kennis van de sociale kaart en kunt goed overweg met crisissituaties.
  • Uiteraard beschik je over goede communicatieve vaardigheden.
Ons aanbod
Wij willen de beste zorg aan onze patiënten geven. Dit begint bij onze medewerkers door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, interessante opleidingen en goede ontwikkelmogelijkheden. We bieden je, naast een inspirerende werkomgeving met ruimte voor vernieuwing en verdieping, een salaris en rechtspositie conform de CAO GGZ en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het salaris wordt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, vastgesteld volgens functiegroep 60, minimaal € 2.793,- en maximaal € 4.355,- bij een fulltime dienstverband. Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, bruto-netto uitruilmogelijkheden en een ruime verlofregeling.

Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen en referenties worden opgevraagd.

Meer informatie
Heb je nog vragen over de functie? We staan je graag te woord. Je kunt contact opnemen met Joey Bier, manager zorg, telefoonnummer 06- 43555995 of Benjamin Richartz, manager bedrijfsvoering, telefoonnummer 06-13780673.

Meer informatie over Mondriaan vind je op: www.mondriaan.eu en www.psyq.nl

Solliciteren
Reacties uiterlijk t/m 29 juli a.s. via onderstaande button:
mondriaan.wufoo.com/forms/solformulier-verpleegkundig-specialist-2018109/

Alle correspondentie zal via mail verlopen.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.