• 8 juli 2019
 • Vacaturennummer lv-70485
ZIO Logo ZIO, Zorg in Ontwikkeling, (voorheen RHZ) is een eerstelijns organisatie die huisartsen, fysiotherapeuten en andere eerstelijns zorgverleners in de regio Maastricht Heuvelland ondersteunt bij hun bedrijfsvoering. Sinds 1 januari 2014 werken huisartsen samen met een praktijkondersteuner (POH) GGZ ten behoeve van de behandeling van cliënten met lichte tot matige psychische klachten. Sinds 2016 werkt ZIO nauw samen met verschillende gemeentes in de omgeving om de zorg voor de kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar te optimaliseren.

Ter ondersteuning van de huisartsen zoekt ZIO voor verschillende huisartsenpraktijken, een

POH GGZ KIND & JEUGD (M/V) – 20 - 32 UUR


Het pakket kan verdeeld worden over meerdere personen.

Functieprofiel
Als POH Jeugd ondersteun je de huisarts in de zorg voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Je wordt ingezet voor probleem- en vraagverheldering, laagdrempelige, direct toegankelijke advisering en ondersteuning bij opvoedingsvragen en kortdurende (probleemgerichte) begeleiding en behandeling.
Daarnaast is het van belang dat je de inzetbare uren eveneens gebruikt voor indirecte zorg. Denk hierbij aan het informeren en adviseren van derden, en het actief opzoeken van samenwerking met partijen in de jeugd-GGZ, (basis)scholen, Jeugdgezondheidszorg, Team Jeugd en andere ketenpartners en het profileren van de functie POH Jeugd.

Het leggen en onderhouden van contacten met het netwerk van het kind en gezin vormen eveneens een belangrijke taak in deze functie. Naast jouw verbindende factor, heb je kennis van het sociale netwerk en weet je wie welke expertise heeft.

Taken omvatten:
 • Triage & vraagverhelderingsgesprekken met patiënten; kind/jongere en ouder(s);
 • Kortdurende hulpverlening aan kind/jongere en ouder(s) op basis van plan van aanpak;
 • Psycho-educatie, normalisering, voorlichting en advies;
 • Casuïstische contacten met ketenpartners, opbouw en onderhoud van de sociale kaart;
 • Deelname aan regulier multidisciplinair overleg en vast overleg met team Gemeente;
 • Doorverwijzing o.b.v. objectieve criteria en casemanagement;
 • Patiëntendossier in HIS aanmaken, bijhouden en rapporteren richting huisarts(en);
 • Functie POH GGZ K&J profileren richting partners & mee ontwikkelen van de functie.
De POH GGZ K&J zal zich jaarlijks nascholen en deelnemen aan intervisie om de competenties te onderhouden.

Opleiding POH GGZ
De praktijkondersteuner GGZ Kind & Jeugd dient in het bezit te zijn van een diploma van een van de volgende opleidingen op minimaal HBO-niveau:
 • HBO pedagogiek met differentiatie GGZ agoog;
 • Universitaire masteropleiding in pedagogische wetenschappen;
 • Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige;
 • Masteropleiding (klinische) psychologie of differentiatie klinische kinder- en jeugdpsychologie;
 • Gezondheidskunde met richting GGZ (Kind en Jeugd);
 • HBO-V met GGZ specialisatie (ev aanvullende scholing tot POH GGZ);
 • Verpleegkundig specialist GGZ;
 • Maatschappelijk werk en Dienstverlening met diff. GGZ (ev. aanvullende scholing tot POH GGZ);
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening met GGZ ervaring;
 • Post-Master opleiding systeemtherapie.
Gelet op de zwaarte van de functie is naast opleiding ook minimaal 3 jaar relevante werkervaring in de 1e of 2e lijns jeugd-GGZ of jeugdzorg vereist. Verder bezit je een sterke affiniteit met de doelgroep 0-18 jarigen en ouder(s).

Om de taken goed uit te kunnen voeren heeft de POH GGZ K&J competenties (kennis, houding en vaardigheden) op het gebied van:
 • psychische problematiek;
 • preventie & behandeling;
 • ICT (t.b.v. het cliënt administratie en EHealth);
 • Eigen vervoer;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • kennis en ervaring met betrekking tot ‘Positieve Gezondheid’ is een pré.
Aanbod
Een zelfstandige, verantwoordelijke en afwisselende functie in een organisatie die volop in ontwikkeling is. Een dienstverband met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Huisartsenzorg inschaling in salarisgroep 8.

Reageren
Heb je vragen? Surf dan naar www.zio.nl of neem contact op met Petra van den Akker 043-3506929. Stuur je sollicitatie met CV vóór 1 augustus 2019 aan info@zio.nl.
ZIO, zorg in ontwikkeling Wilhelminasingel 81, 6221 BG Maastricht. Sluitingsdatum 01-08-2019.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld!