• 6 maart 2019
  • Vacaturennummer lv-68633

COÖRDINATOR OPNAME DOORPLAATSING ONTSLAG (CODO) BESCHERMD WONEN

Jij bent een belangrijk aanspreekpunt voor meerdere partijen

Werken bij Mondriaan is nooit saai. Je vindt bij ons een uitdagende baan waar je je kunt ontwikkelen op professioneel en individueel vlak. Als je stevig in je schoenen staat, initiatiefrijk bent en houdt van afwisseling, dan heten wij je graag welkom. Voel jij iets voor een maatschappelijk relevante baan? Lees dan snel verder.
Dienstverband:36 uur p.w.
Standplaats:Parkstad
Opleiding :HBO Verpleegkunde/BIG geregistreerd
Salaris:FWG 55 - CAO GGZ
Reageren voor:20 maart 2019
Werving:In- en extern


Past deze functie bij jou?
Beschermd Wonen biedt (woon)begeleiding aan volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening waarvan de gevolgen op meerdere levensgebieden zichtbaar zijn. Onze zorg is gericht op het verkrijgen van een zo groot mogelijke zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt. Dit doen wij aan de hand van een ontwikkelingsgericht model (IRB methodiek). We werken nauw samen met de FACT-teams en met de (zorg) partners in de wijk.

Als CODO draag je zorg voor het indiceren en (over)plaatsen van ambulante en klinische cliënten. Hierbij houd je rekening met de zorgvraag van de cliënt versus het zorgaanbod, de draagkracht en draaglast van de verschillende woonvormen. Je houdt informatiegesprekken met cliënten, mantelzorgers en behandelaars. Voor aanmeldingen en doorplaatsingen ben je het aanspreekpunt voor familie van de cliënt, persoonlijk begeleiders, teamcoaches, behandelaars en externe partijen.
Je organiseert overlegsituaties met de teamcoaches, de collegae CODO’s, de manager Beschermd Wonen en met externe partijen. Zorginhoudelijke en bedrijfseconomische belangen breng jij met elkaar in evenwicht en je denkt mee over de bedrijfsvoering. Je zorgt ervoor dat het totale jaarbudget niet wordt overschreden (binnen gestelde marges), daarbij rekening houdend met de verschillende soorten budget voor de diverse diensten (Beschermd Wonen en Wmo extramuraal). Maandelijks verzorg je overzichten met kwartaalcijfers en een prognose daarvan. Je bent gericht op externe samenwerking en hebt veel contact met ketenpartners. Je bent verantwoordelijk voor de aanvraag van beschikkingen en je participeert wekelijks in het gemeentelijk indicatieoverleg voor maatschappelijke opvang (MO) en Beschermd Wonen in de regio Parkstad.

Jouw kwaliteiten
Je bent een gediplomeerd verpleegkundige met minimaal 5 jaar werkervaring binnen de GGZ en vakkennis van psychiatrische ziektebeelden en ontwikkelingsstoornissen. Je bent energiek, proactief en werkt pragmatisch. Je hebt passie voor je vak en grote affiniteit met de kwetsbare doelgroep.
Het is noodzakelijk dat je ervaring hebt in het ambulante en klinische werkveld en ook dat je kennis hebt van de sociale kaart in de regio, van de GGZ in het algemeen en van Mondriaan in het bijzonder. Afwijkende situaties kun jij beoordelen en oplossen. In- en externe relaties weet jij goed te onderhouden. Je denkt mee over organisatieveranderingen en beschikt over actuele kennis van gespecialiseerde werkwijzen, methoden en technieken. Je hebt kennis van logistiek management en geautomatiseerde gegevensverwerking. Uitstekende communicatieve vaardigheden zijn van belang voor het uitdragen en verdedigen van ideeën en opvattingen over zorgvraag en zorgaanbod.

Wat wij jou bieden
Wij bieden medewerkers een stimulerende en dynamische werk- en leeromgeving. Bij ons is er volop ruimte voor professionele ontwikkeling, vernieuwing en verdieping. Wij bieden een salaris en rechtspositie conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. De functie valt onder de kernfunctiebeschrijving ‘transmuraal medewerker 2’. Afhankelijk van opleiding en ervaring vindt inschaling plaats in functiegroep 55, zijnde minimaal € 2.407,-- en maximaal € 3.894,-- bij een fulltime dienstverband. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar met de intentie het dienstverband om te zetten naar onbepaalde tijd.

Mondriaan
Wij zijn een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Limburg met ca. 40 locaties. Jaarlijks bieden wij zorg aan meer dan 11.000 mensen (volwassenen en kinderen) met psychische of psychiatrische klachten en verslavingsproblematiek. Wij bieden ook forensische psychiatrie. De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wij vinden dat de vraag, wensen en verwachtingen van patiënten, familieleden/naasten, verwijzers, ketenpartners en financiers richtinggevend zijn. Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg.
Ga voor meer informatie over Mondriaan naar: www.mondriaan.eu

Is je interesse gewekt?
Voor meer informatie over de functie en afdeling kun je contact opnemen met Lucien Kooijman, bereikbaar op het nummer 06-33034861 of via mail: l.kooijman@mondriaan.eu

Je kunt op deze vacature reageren tot 20 maart 2019. Heb je interesse, stuur dan zo spoedig mogelijk je reactie via onderstaande button.
mondriaan.wufoo.com/forms/sollicitatieformulier-codo-2019015/

De selectiegesprekken zijn gepland op 5 maart, de adviesgesprekken op 7 maart.
Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.