• 23 april 2020
  • Vacaturennummer lv-74205
Stichting Akkoord Logo De Stichting AKKOORD! Primair Openbaar Onderwijs vraagt een

TOEZICHTHOUDEND BESTUURDER

met aandachtsgebied personeelszaken


Het bestuur
Het bestuur van de stichting is ingericht volgens een one-tier model, waarbij de toezichthoudend bestuurders ​en de directeur-bestuurder, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk zijn voor het besturen van de Stichting en de afzonderlijke scholen. De toezichthoudende bestuurders en de directeur-bestuurder handelen overeenkomstig de principes die met goed bestuur samenhangen. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en nalaten van de toezichthoudende bestuurders en de directeur-bestuurder vormt de ‘Code Goed Bestuur in Primair Onderwijs’ van de PO-Raad.

De Stichting
Akkoord! PO is een stichting voor negen basisscholen in de regio Noord-Limburg. De Stichting staat voor krachtig, openbaar primair onderwijs. Akkoord! PO is een lerende organisatie met een duidelijk eigen gezicht, zowel in handels- en werkwijze als in visie en missie. Alle scholen profileren zich duidelijk als openbare scholen, hetgeen wil zeggen dat ze toegankelijk zijn voor iedereen. Akkoord! PO ziet alle ouders en kinderen als gelijkwaardig, ongeacht godsdienst, achtergrond of afkomst. Vernieuwend onderwijs, in samenwerking met betrokkenen en omgeving en sfeervolle leef- en leergemeenschappen zijn pijlers die Akkoord! PO in het beleid en aanpak nastreeft.

De functie Het beoogde bestuurslid:
  • Beschikt over minimaal een hbo denk- en werkniveau
  • Dient voldoende maatschappelijke binding te hebben met de regio waarbinnen de scholen van de Stichting Akkoord! PO gevestigd zijn
  • Is voorstander/uitdrager van de openbare identiteit van de stichting
  • Is op de hoogte van actuele onderwijsontwikkelingen
  • Is in staat te opereren op strategisch en tactisch niveau
  • Heeft aantoonbare kennis van en ervaring met personeelszaken
  • Kan toezicht houden in een complexe, professionele en maatschappelijke organisatie
  • Is gericht op bestuurlijke samenwerking en gezamenlijke resultaten

Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een vrouw.

Aanvullende informatie
Informatie over Akkoord! PO en de scholen die onder haar bevoegd gezag vallen, is te vinden op www.akkoord-po.nl en op de websites van de Inspectie van het Onderwijs en Scholen op de Kaart.

Procedure
Belangstellenden kunnen een sollicitatiebrief en CV sturen naar:
Stichting Akkoord! PO
Ter attentie van de heer M. Kleinen, bestuursvoorzitter
Wylrehofweg 11 5912 PM Venlo

Uw reactie dient voor 30 juni 2020 in ons bezit te zijn.
De gesprekken met de kandidaten zijn voorzien in week 28 en 29.