• 13 juli 2018
 • Vacaturennummer lv-65022
Functiebenaming: Organisatieadviseur
Functienummer: 5180002
Omvang: 36 uur (fulltime)
Cluster / team: Cluster Concern / Concernstaf
Schaalniveau: 12


Algemene informatie
Sittard-Geleen is met ruim 93.000 inwoners een van de grote steden van Limburg. Volop bedrijvigheid in diverse sterke sectoren. Innovatie, onderwijs, cultuur, sport en historie zijn in Sittard-Geleen de verbindende schakels die ervoor zorgen dat het er goed wonen, werken, leren en recreëren is. Samen met de ambtelijke organisatie werkt het bestuur met en voor burgers en partners aan het realiseren van de afgesproken doelstellingen. Dit kan alleen met professionele, flexibele en klantgerichte medewerkers. Aanspreekbaar, verantwoordelijk en met de blik naar buiten.

De ambtelijke organisatie bestaat uit zo’n 900 medewerkers. De taken van de organisatie zijn ondergebracht in 5 clusters, te weten Beleid, Dienstverlening, Sociale Zaken, Ruimtelijke Projecten & Beheer en Concern. Het management van de organisatie bestaat uit een tweehoofdige directie, vier clusterhoofden, een hoofd Concernstaf en 20 teammanagers.

Het team Concernstaf is onderdeel van het cluster Concern. Het cluster Concern heeft een kaderstellende, adviserende en ondersteunende rol op de terreinen bestuurszaken, communicatie, representatie, Openbare Orde en Veiligheid, bedrijfsvoering concern breed. De rol van de Concernstaf bestaat uit twee elementen: wegwijzer (zichtbare, actieve rol aan de voorkant van processen door te adviseren over kaderstelling) en poortwachter (toetsende rol gericht op het bewaken van de kaders).

Advies en ondersteuning zijn ondergebracht in de volgende vier teams:
 • Financiën en Juridische Zaken
 • HRM
 • Facilitaire Services
 • Automatisering en Dataservices
Met het SSC-Zuid Limburg als onderaannemer.

De Concernstaf heeft tot hoofdtaak de beleidsadvisering op het gebied van bedrijfsvoering en belastingen. Deze beleidsadvisering omvat ook het strategisch opdrachtgeverschap, namens de algemeen directeur, richting de interne organisatie van Sittard-Geleen op het gebied van bedrijfsvoering.

Binnen het team Concernstaf zijn wij op zoek naar een Organisatieadviseur.

Organisatieontwikkeling is in het kader van dienstverlening en bedrijfsvoering voor de toekomst een belangrijk thema binnen de gemeente Sittard-Geleen. Vanuit deze context ligt er een ontwikkel- en verandervraagstuk namelijk: hoe kunnen wij ons het beste organiseren gegeven de veranderingen die er op de organisatie afkomen, nu en straks. Naast deze vragen over de toekomst van de organisatie is ook de huidige inrichting en sturing van de organisatie een belangrijk onderwerp van advies.

Als organisatieadviseur ga jij op strategisch niveau een belangrijke bijdrage leveren aan de organisatieontwikkeling om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Hierbij ben je eerste adviseur en gesprekspartner van de directie. In deze rol adviseer je vanuit jouw expertise wat een passende organisatie is en wat er voor nodig is om de organisatiedoelstellingen te verwezenlijken. Je hebt oog voor vernieuwing en aan de hand van een ontwikkelplan initieer je activiteiten en ontwikkelingen die geschikt zijn voor de gemeente Sittard-Geleen. De wijze waarop je dit gaat realiseren is niet door de geijkte paden te bewandelen maar door met een hele eigen verfrissende kijk de problematiek te benaderen. Je let op in- en externe ontwikkelingen en jouw houding is kritisch en doortastend met oog voor haalbaarheid. Je laat horen en zien wat je met de input van anderen doet en met jouw overtuigingskracht en creativiteit ben je in staat om anderen mee te krijgen en verbindingen te leggen.

Specifieke taken
 • Strategische advisering directie voor organisatiebeleid en veranderingsprocessen. De vraagstukken strekken zicht uit over visie en ambitie, cultuur en gedrag en bedrijfskundige processen en werkwijzen.
 • Volgt relevante externe en interne ontwikkelingen en vertaalt deze naar toepasbare (beleids)adviezen, plannen en maatregelen die passen bij de gemeente Sittard-Geleen en haar doelen.
 • Het versterken van regie- en procesvoering. Het creëren van een breed draagvlak is hierbij cruciaal.
 • Directie, concernmanagement en teammanager HRM zijn jouw vaste afstemmingspartners.
Functie-eisen
 • Afgeronde WO-opleiding (bijvoorbeeld bedrijfskunde, bestuurskunde met specialisatie publiek management of organisatiekunde).
 • Aantoonbare kennis en ervaring met management- en besturingsprocessen.
 • Visie op en kennis en ervaring met verandervraagstukken en de implementatie hiervan op het gebied van organisatieontwikkeling, zowel de harde (structuur) kant als de zachte (cultuur) kant
 • Conceptueel en strategisch denken combineren met een praktische inslag.
 • Een breed repertoire aan adviesstijlen en interventies.
 • Ervaring met het werken voor of in een overheidsorganisatie.
 • Kennis van en ervaring met projectmanagement.
Competenties
 • Omgevingsbewust
 • Verantwoordelijkheid
 • Visie
 • Oordeelsvorming
 • Ondernemerszin
 • Creativiteit
 • Overtuigingskracht
Informatie
Voor meer informatie over de functie kun je tot 6 augustus a.s. contact opnemen met mevrouw Hannie Daemen, Clusterhoofd Dienstverlening tel. 046-4777827. Vanaf 6 augustus a.s. met de heer Servé Roberts, Hoofd concernstaf tel.046-4778060

Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met de heer Bert Habets adviseur HRM.tel. 046-4777714.

Selectieprocedure
Je kunt tot maandag 27 augustus a.s. direct online reageren via de button ‘solliciteren’ met vermelding van functienaam en functienummer.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.