• 9 september 2019
 • Vacaturennummer lv-71321
gemeente Stein Logo Dat maakt Stein voor mij…

Een flexibele en slanke organisatie die gericht is op samenwerking. En waarin mens en organisatie kwantitatief en kwalitatief op orde zijn om de taken van nu en in de toekomst optimaal uit te voeren. Om dit te bereiken, bouwt de gemeente Stein aan een moderne en professionele organisatie. Hierin worden systemen, instrumenten en de organisatiecultuur afgestemd op de visie op de nieuwe organisatie. Onderlinge samenwerking vormt de basis voor goede dienstverlening richting inwoners en bedrijven van de gemeente Stein. Een volwassen organisatie waar je graag in wilt werken. Een gemeente waar je trots op bent!

Om ons hierin te ondersteunen zijn we voor ons nieuw te vormen team, Informatiemanagement, onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering, op zoek naar een geschikte kandidaat voor de structurele functie van:

(EEN AANKOMEND) BELEIDSADVISEUR INFORMATIEMANAGEMENT

(dienstverband tussen de 30 en 36 u/w)


Het team informatiemanagement stelt kaders, faciliteert de organisatie, bewaakt de integraliteit van de informatievoorziening en voert regie op de informatievoorziening. Uitgangspunt vormt het nieuwe informatiebeleidsplan waarin het beleid, de opgaven van Stein voor de komende jaren en de inrichting van de informatievoorziening zijn uitgestippeld. Als Beleidsadviseur Informatiemanagement draag je bij aan de invulling van het nieuwe informatiebeleid.

De functie mag in 36 uur per week worden uitgeoefend maar we staan nadrukkelijk ook open voor kandidaten die in parttime dienstverband (minimaal 30 uur per week) de functie willen uitoefenen.

Werkzaamheden.
 • Opstellen, actualiseren en invulling geven aan strategisch informatiebeleid;
 • Advisering vanuit (externe) ontwikkelingen in informatiemanagement;
 • Adviseren management en bestuur;
 • Aanspreekpunt voor complexe informatievraagstukken;
 • Vertaalt interne en externe ontwikkelingen naar beleidsadviezen en verbetervoorstellen, rekening houdend met wet- en regelgeving;
 • Draagt zorg voor afstemming van beleidsadviezen met relevante interne en externe partijen;
 • Projectleider van digitaliseringsprojecten en het op orde brengen van informatievoorziening;
 • Zorg dragen voor het aanbrengen van eenheid en samenhang in lopende initiatieven op het vakgebied van informatiemanagement en het bundelen van deze initiatieven;
 • De coördinatie van de opengestelde projectenkalender.
Alle medewerkers binnen onze gemeente maken deel uit van onze interne crisis- en rampenorganisatie. Dit betekent dat je ten tijde van een ramp of crisis, binnen of buiten kantoortijden, opgeroepen kunt worden om reguliere werkzaamheden te verrichten.

Wie zoeken wij?
 • HBO denk- en werkniveau;
 • Relevante ervaring in dit vakgebied is een pré;
 • Ervaring met en visie op de informatiearchitectuur passend bij een (overheid) organisatie;
 • Ervaring met verandertrajecten op complexe en meerdere vakgebieden op concernniveau;
 • Innovatief en vernieuwend zonder de realiteitszin uit het oog te verliezen;
 • Het vermogen om draagvlak te creëren en te verbinden;
 • Goede bestuurs- en organisatiesensitiviteit.
Wat bieden wij?
Naast een salaris in schaal 10 (maximaal € 4.225 bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Salarispeil 1 januari 2018) waarbij salariëring in overeenstemming met kennis en ervaring zal plaatsvinden, zijn de binnen de gemeentelijke overheid gebruikelijke arbeidsvoorwaarden van toepassing, zoals:
 • Eindejaarsuitkering;
 • Vakantiegeld;
 • Bijdrage in je ziektekostenverzekering;
 • Levensloopbijdrage;
 • Fiscaal gunstige uitruil van arbeidsvoorwaarden;
 • De mogelijkheid om bij bovenmatig functioneren in aanmerking te komen voor (tijdelijke/vaste) salaristoelagen tussen de 3 en 10%;
 • Wij vergoeden geen reiskosten woon- werkverkeer!
Sinds 1 januari 2017 beschikt de gemeente Stein over de mogelijkheden van een zogenaamd Individueel Keuzebudget Arbeidsvoorwaarden. Verlofrechten, de mogelijkheid ADV op te bouwen, pensioen- en collectiviteitverzekeringen maken dit aantrekkelijke plaatje compleet.

Wij blijven investeren in onze nieuwe organisatie, waarbij het P&O-instrumentarium en de (lokale) arbeidsvoorwaardenregelingen nog meer worden afgestemd op de nieuwe resultaatgerichte organisatie.

Gemeente Stein investeert in haar medewerkers door het aanbieden van opleidingen. Flexibele werktijden maken een goede balans tussen werk en privé mogelijk. Een betrokken en resultaatgerichte houding is vereist.

Meer informatie.
Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer Erik Peeters, Afdelingsmanager, via het telefoonnummer 06-12605832.
Over de procedure en algemene informatie kun je terecht bij de heer Rob Nabuurs, HR-adviseur, via het telefoonnummer 046-4359314.

Solliciteren.
Een sollicitatiebrief met duidelijke motivatie voor de functie en voorzien van CV kun je tot en met zondag 22 september a.s., gericht aan het College van Burgemeester en Wethouders, mailen naar vacature@gemeentestein.nl o.v.v., Beleidsadviseur Informatiemanagement. Een assessment kan deel uit maken van de procedure.