• 17 april 2019
 • Vacaturennummer lv-69261
De Geneeskundige Gezondheid Dienst Zuid Limburg is een (inter) gemeentelijke organisatie werkzaam in een gebied met circa 630.000 inwoners. De taakvelden liggen op het terrein van publieke gezondheid waaronder jeugdgezondheidszorg, sociaal medische zorg, rampenbestrijding en ambulancehulpverlening. De uitvoerende afdelingen worden ondersteund door een Facilitaire Dienst en stafafdelingen.
Ten behoeve van de ondersteuning van bestuur en directie zijn wij op zoek naar een

BESTUURS- DIRECTIESECRETARIS (1,0 FTE)


De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie.

De gezondheid en veiligheid van Zuid-Limburg gaat de medewerkers van de GGD aan het hart. Ze dragen daaraan bij op een manier die het verschil maakt, vandaag en morgen. Als GGD’er sta je midden in de maatschappij en ben je er als het nodig is.
Je bent primair gericht op onze cliënten en je bereikt graag samen resultaten. Je vindt het vanzelfsprekend om jezelf te blijven ontwikkelen en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van de hele organisatie.

Herken jij jezelf hierin en wil je meewerken aan de verbetering van gezondheidspreventie in Zuid-Limburg?

Afdeling directie- en bestuursbureau
De afdeling ondersteunt de diverse bestuursorganen, directie, managementteam in besluitvormingsprocessen en de uitvoering hiervan op onderdelen.

Functieomschrijving
 • Je adviseert directie en bestuur met betrekking tot strategische positiebepaling en organisatie van de GGD en de Veiligheidsregio;
 • Je coördineert – in afstemming met de andere functionarissen in het directie- en bestuursbureau – de voorbereiding en afdoening van de bestuurlijke overleggen en het directieoverleg en bereidt vergaderstukken desgevraagd inhoudelijk voor.
 • Je coördineert en bewaakt de eenduidigheid in redactie van voorstellen voor het bestuur, de directie en het managementteam en ziet toe op de procesgang betreffende de besluitvorming, met inachtneming van de ter zake geldende protocollen en afspraken.
 • Je fungeert voor de organisatie als aanspreekpunt aangaande bestuurlijke aangelegenheden;
 • Je treedt op als informatiemediair vanuit en naar de directie en bestuur;
 • Je adviseert directie en managementteam ten aanzien van het strategisch beleid;
 • Je coördineert, implementeert en levert ondersteuning bij uitvoering van strategische projecten binnen de GGD;
 • Je adviseert directie en managementteam over de keuze van methodieken, programma’s, werkwijzen ter uitvoering van de openbare gezondheidszorg;
 • Je werkt het strategisch beleid nader uit in beleidsvisies/ beleidsnota’s en begeleidt de uitwerking van het zorgbeleid op tactisch niveau en adviseert afdelingshoofden terzake;
 • Je signaleert en volgt nationale en regionale politieke, wettelijke en overige ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beleidsvorming met betrekking tot de openbare gezondheidszorg en veiligheid.
je voert het accountmanagement voor de GGD en stemt behoeften van afnemers af met de organisatie en rapporteert hierover aan directie en management;

Functie-eisen
 • Een academische opleiding op een voor de functie relevant vakgebied zoals bedrijfskunde of bestuurskunde.
 • ervaring in een soortgelijke functie;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als in geschrift;
 • beschikken over de volgende competenties : klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, pro- activiteit, flexibiliteit, overtuigingskracht en kwaliteitsgerichtheid.
Arbeidsvoorwaarden
 • Salarisniveau: schaal 11
 • Minimum salaris: € 2.795,- bruto per maand (aanloopschaal)
  Maximum salaris: € 4.859,- bruto per maand (functieschaal)
  Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek
 • Salarisomschrijving: de salarisinpassing is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring
 • In eerste instantie zal een tijdelijk contract voor de duur van een jaar worden aangeboden. Afhankelijk van functioneren en organisatorische factoren behoort verlenging dan wel een vast dienstverband tot de mogelijkheden.
Wij bieden een modern en flexibel arbeidsvoorwaardenpakket, dat past bij een volwassen arbeidsrelatie. In de CAR UWO (arbeidsvoorwaardenregeling voor gemeenten) staan de arbeidsvoorwaarden beschreven. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer het Individueel Keuze Budget, koop en verkoop van verlof, flexibele werktijdenregeling, studiefaciliteiten en ouderschapsverlof.

De GGD Zuid Limburg heeft een positief en stimulerend werkklimaat met volop kansen voor flexibele professionals die zich willen ontwikkelen. Wil jij onderdeel zijn van een lerende organisatie die vrijheid en vertrouwen geeft én neem jij zelf verantwoordelijkheid voor een gezonde loopbaan? Dan is er sprake van een goede match en pas jij bij onze 500 betrokken en bevlogen collega’s.

Interesse?
Heb je belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag uiterlijk 15 mei 2019 een motivatie met CV via personeelszaken@ggdzl.nl.

Meer informatie over de functie
Vanaf 29 april 2019 bereikbaar tijdens kantooruren:
Naam contactpersoon : Petra Lamberts, bestuurs- directiesecretaris
Telefoonnummer : 088- 8805382

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld