• 11 februari 2019
 • Vacaturennummer lv-68243

Opdrachtgever:
Onze opdrachtgever is internationaal marktleider in het ontwikkelen en produceren van transportsystemen en installaties voor onder meer de metaal bewerkende industrie.

Voor het Europese hoofdkantoor, gevestigd te Zuid Limburg, zoeken wij een Shiftleader Productie ter uitbreiding van een bestaande afdeling. Het betreft een structurele fulltime functie.

Functie-informatie:

Doelstellingen en bevoegdheden:
1) Leidinggeven aan Taakgroepen van circa 15 Taakgroepleden.
2) Het volgens vastgestelde werkmethoden en voorschriften op tijd (volgens dagplanning) en efficiënt produceren van producten in de kwaliteit die de klant vraagt (op werktuigbouwkundig, mechanisch en elektrisch/elektronisch gebied) en het bewaken van de doelstellingen op het gebied van Safety, Personeel, Quality, Cost en Delivery (SPQCD) van zijn Taakgroep(en).
3) Back-up functie van de collega Shiftleader (in een ander rayon) bij diens afwezigheid.
4) De dagplanning afstemmen met de Rayon Planning.
5) Taakgroepleden corrigeren op niet naleven van de standaard werkinstructies en instrueren.
6) Er altijd voor zorgen dat de geplande MA aanwezig zijn.
7) Taakgroepleden corrigeren op niet naleven van de werkvoorschriften en gedrag (indien nodig in afstemming met de Operations manager/HR).
8) Afkeuren van producten. Starten en stoppen van orders en machines

Resultaatgebieden en prestatie-indicatoren:

Resultaatgebied: Organiseren
9) Overdracht van het functioneren stand van zaken van de shift (meerdere Taakgroepen) bij ploegwissel naar de volgende Shiftleader.
10) Maakt daarbij gebruik van het shiftlogboek.
11) Verzorgt de Taakgroep(en) start met de Taakgroepen en gaat SPQCD voorwaarden scheppen zodat de Taakgroep(en) zonder problemen de Taakgroepdoelstellingen kunnen bereiken.
12) De Shiftleader verdeelt de (order)taken over de Taakgroep(en)leden 24 uur vooruit.
13) Zorgt voor het formele contact tussen de Taakgroep(en) binnen zijn shift en voor het uitwisselen/uitlenen van Taakgroepleden naar andere taakgroepen binnen en buiten het Rayon (in overleg met Operations manager en/of Shiftleader andere Rayons) op basis van de Kwalificatie Matrix.
14) Betrokken bij werving en selectieproces in afstemming met de Operations manager en HR. Neemt deel aan Plannings-, Safety en klantenklachten besprekingen.

Resultaatgebied: Rapportage
15) Invullen van de Taakgroepborden (m.b.t. de 24 uur resultaten).
16) Bijhouden van de relevantie KPI’s op de Taakgroeborden.
17) Verzorgt de communicatie met de dagdienst, met de andere shifts, tussen de taakgroepen in de ploeg en met de andere Rayons (gedurende de shift).

Resultaatgebied: Coördineren en ontwikkelen
18) Ondersteuning bieden aan de Aanvoerders.
19) Aansturen, controleren, en motiveren van de Taakgroepleden.
20) Beoordeelt de prestaties van de Taakgroepleden in zijn Rayon (functioneringsgesprek) in afstemming met de Operations manager en het signaleren van ontwikkelbehoeftes.
21) Organiseert in afstemming net HR en Operations manager de noodzakelijke training.
22) Initiëren en borgen Taakgroep(en)ontwikkeling i.h.b. nieuwkomers (training on the job).
23) Voeren van werkoverleg en toolbox bijeenkomsten.
24) Shiftleader registreert arbeidsongeschiktsmeldingen en onderneemt actie in operationele zin (indien nodig richting Operations manager en/of HR).

Resultaatgebied: Meewerken
25) Is eerste aanspreekpunt bij materiaalproblemen in de taakgroepen MIP.

Resultaatgebied: Controle
27) Controleren van de processen en SPQCD activiteiten in de Taakgroepen.
28) Maakt daarbij gebruik van de Kamishibai- kaarten.
29) Initiëren van oplossingen voor de SPQCD-problemen samen met de manager Operations.
30) Ondersteunen van de Taakgroepleden bij het opsporen oorzaken van PQCD problemen en het initiëren van oplossingen en borgen van de oplossingen.
31) Tevens checkt hij/zij de geleverde productkwaliteit door het Taakgroep(en) en het aanhouden van de geplande afspraken.
32) Verantwoordelijk voor de productkwaliteit van de Taakgroep(en).

Resultaatgebied: Werkplekinrichting
33) Inrichten van de werkplekken conform 5Smethodiek/Safety voorschriften en er voor zorgen
dat de Taakgroepleden volgens deze voorschriften werken.
34) Biedt ondersteuning safety en quality audits.

Resultaatgebied: Continue verbeteren
35) Verbetervoorstellen van de taakgroepen behandelen met de taakgroepen en systematische verbeteringen uit de analyse van de dagelijkse problemen initiëren.
36) Onderkennen van inefficiëntie in werkmethoden, kwaliteitsproblemen en verbetermogelijkheden in de Taakgroepen.
37) Het opzetten en nemen van actie hierin.
38) Actief deelnemen aan en leiden van verbeterprojecten (Lean) en AWO’s.

Functie-eisen:
 • Opleiding: MBO+ WTB of Mechatronica
 • Aanvullende opleidingen: Leiderschap, Lean, Kwaliteit
 • Werkervaring: 5 tot 8 jaar in operationele leidinggevende functie, bij voorkeur in de metaal-/procesindustrie.
Bijbehorende competenties:
 • Empathie
 • Flexibiliteit
 • Leidinggeven (groep)
 • Leidinggeven (individueel)
 • Probleemanalyse
Belangrijkste focus voor de nieuwe Shiftleader Productie:
 • Bewust worden van eigen voorkeursstijl
 • Inzicht in verschillen bij medewerkers
 • Wendbaarheid leiderschapsstijlen vergroten
 • Medewerkers motiveren en enthousiasmeren
 • Op eigen kerntaken richten door te delegeren
Positie in de organisatie:
Rapporteert aan: Operations manager
Ontvangt rapportages van: Operations manager (planning, eigen Taakgroepleden) en
van de Aanvoerder (compleetheid van urenverantwoording, het functioneren van het Taakgroep(en)).

Aanbod:
Een afwisselende en inspirerende baan binnen een internationale organisatie. Het salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Indien je geïnteresseerd bent in deze functie is het raadzaam om op korte termijn te reageren.

Contactpersoon voor deze vacature:
Ruben van der Woeij 043-3256530 of 06-12916552