• 14 februari 2020
 • Vacaturennummer lv-73515
Ministerie van Justitie en Veiligheid Logo Functie­omschrijving
De P.I. Zuid-Oost is op zoek naar een Hoofd Zorg. Wij bieden een uitdagende positie binnen een zelfstandig team met betrokken zorgprofessionals. Herken jij jezelf in de volgende kwaliteiten: inlevingsvermogen, overzicht bewaren, goed kunnen relativeren en benaderbaar zijn? Dan maken we graag een afspraak om kennis te maken.

Bij Hoofd Zorg hoort de volgende functieomschrijving:
 • Leidinggeven aan alle medewerkers zorg en verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de afdeling;
 • Opstellen van voortgangsrapportages, opleidings- en (persoonlijke) ontwikkelplannen;
 • Opstellen van het afdelingsjaarplan en vertaling ervan, in overleg met de medewerkers, naar concrete taken en activiteiten;
 • De uitvoering van werkzaamheden volgen, kwaliteitsbewaking en daar waar nodig, bijsturing;
 • Bijdrage leveren aan de begroting, het jaarplan, beleid, uitvoering en de besturing van de vestiging;
 • Beheer van afdelingsbudget;
 • Ontwikkeling en uitvoering van activiteiten op het gebied van (para)medische zorg;
 • Coördinatie van externe inhuur van medisch specialisten;
 • Eventuele aanpassingen van het zorgbeleid aandragen en bespreken met het hoofdkantoor;
 • Zorgdragen voor de ontwikkeling en toepassing van lokale kaders, protocollen en procedures voor de zorg binnen de vestiging;
 • Evaluatie van verpleegkundige en medische processen en, indien van toepassing, het aandragen van verbetervoorstellen, vooral als het gaat om de doelmatigheid;
 • Kwaliteitsbewaking van de inhoud en de organisatie van de zorg;
 • Optreden als sparringpartner van de verpleegkundigen van de afdeling, vooral over problemen die met het beroep samenhangen zoals medisch geheim, bedreigingen en gedragsstoornissen;
 • Klachtafhandeling/bemiddeling.
Functie-eisen
 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau (afgeronde HBO opleiding).
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen in de (para)medische en psychosociale zorg.
 • Je bent vaardig in het coördineren van processen, het opstellen van kaders, protocollen en procedures en leidinggeven, bij voorkeur aan (zorg)professionals.
 • Je kunt richting en sturing geven aan een groep, samenwerkingsverbanden tot stand brengen en deze handhaven om een beoogd doel te bereiken.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van ontwikkelingen op het werkterrein van de Dienst Justitiële Inrichtingen en het gevangeniswezen.
 • Je bent organisatiesensitief: je onderkent de invloed en gevolgen van je beslissingen of activiteiten op onderdelen van de organisatie.
 • Je hebt zelfvertrouwen en treedt zeker en rustig op, ook bij tegenspel of emoties van anderen.
 • Je bent professioneel integer: je handhaaft algemeen aanvaarde sociale, ethische en organisatienormen.
 • Je bent gericht op de ontwikkeling van medewerkers en collega’s en kunt hiervoor optimale condities creëren.
 • Je bent sterk in coaching.
 • Je bent innovatief: je focus ligt op het verbeteren van de infrastructuur van de organisatie en je weet anderen hierin mee te nemen.
 • Je hebt aantoonbare (en ruime) management ervaring.
Arbeids­voorwaarden
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.737 – Max. €4.400 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32; Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden
Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden
Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmananger en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
Als je bij ons in dienst komt, vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Het gaat om een vestigingsbrede functie waarbij je in zowel de penitentiaire inrichting Roermond als Ter Peel(Evertsoord) inzetbaar bent.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je CV en motivatiebrief via de 'solliciteer' button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.