• 29 april 2019
 • Vacaturennummer lv-69401
Wat is Natuurrijk Limburg?
De coöperatie Natuurrijk Limburg is een jonge dynamische organisatie. Binnen de organisatie wordt met passie en ambitie gewerkt om Limburg mooier te maken door het uitvoeren van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dit doen wij samen met onze ruim 1300 leden. We staan voor een platteland waar toekomst is voor landbouw én natuur. Primair zijn we actief op het domein van Agrarisch natuur- en landschapsbeheer maar wij richten we ons tevens op het toekomstige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid waarbij we hopen dat deze dusdanig wordt ingericht dat deze een bijdrage gaat leveren aan een rendabele toekomst voor landbouw en natuur. We hebben een klein, enthousiast, zelfstandig en slagvaardig team werkend vanuit Roermond. Om een volgende stap in de ontwikkeling van Natuurrijk Limburg te maken zijn wij op zoek naar:

“EEN DIRECTEUR’


Wie zoeken we?
Als directeur heb je een bijzondere positie binnen de organisatie. Je bent de spil tussen bestuur, ledenraad, externe partijen (stakeholders) en werkorganisatie, die gewend is om zelfstandig en met verantwoordelijkheid intern en extern te opereren. Je wordt geacht generalist te zijn, voelsprieten in de voor Natuurrijk Limburg relevante organisaties te hebben, hoeder te zijn van de governance (leden, ledenraad en bestuur) en alle relevante informatie tijdig en volledig te communiceren. Je bent naast verbinder tevens verantwoordelijk voor de totale bedrijfsvoering (planning en control) en arbeid gerelateerde zaken. Tenslotte ben je verantwoordelijk voor de aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) gerelateerde projecten en optioneel voor de uitvoering van projecten die vanuit de coöperatie worden uitgevoerd. Kortom we zoeken een directeur die:
 • Een rol als hoeder van de governance en spilfunctie vervult binnen de NaLi organisatie-kolom en participeert in de voor NaLi relevante netwerken
 • Verantwoordelijke is voor algehele bedrijfsvoering (directie);
 • (Optioneel) Aansturen en coördineren van complexe projecten.
Wat heb jij gedaan?
 • Je hebt ten minste een relevante werkervaring op HBO of academisch werkniveau
 • Je hebt aantoonbare affiniteit binnen de agrarische en ‘groene’ sector
 • Je hebt bestuurlijke ervaring (ondersteunend of als bestuurder)
 • Je hebt ervaring met personeelsbeleid en – beheer, bedrijfsvoering
 • Je hebt ervaring met het opstellen van beleidsplannen, jaarplannen, begrotingen en jaarrekeningen
 • Je hebt ervaring met het zelfstandig leiden van complexe projecten
Welke competenties bezit je?
 • Je bent in staat om (functionele) relaties op te bouwen binnen relevante netwerken
 • Je bent in staat om belangrijke ontwikkelingen te duiden en transformeren in korte/lange termijn beleidsdoelen
 • Je bent ondernemend in je rol en stimuleert je directe omgeving
Tijdsbesteding
Voor genoemde activiteiten is een tijdsbesteding van minimaal 20 uur per week nodig. Indien wenselijk kan takenpakket uitgebreid worden met uitvoerende taken voor grote projecten waarbij een full-time pakket aangeboden wordt.

Solliciteren
U kunt u sollicitatie met motivering en CV richten tot de voorzitter: pvmelick@lltb.nl.

Acquisitie nav deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.