• 11 juni 2018
  • Vacaturennummer lv-64422

STRATEGISCH ADVISEUR

Provincie Limburg Maastricht


Het cluster Strategie van de Provincie Limburg geeft richting aan de provinciale organisatie zodat deze in staat is huidige en toekomstige bestuurlijke ambities zo goed mogelijk te realiseren. De kernactiviteit van het cluster Strategie is het adviseren en ondersteunen van het Bestuur en de Directie bij het bepalen van een herkenbare koers van de provinciale organisatie door richting te geven aan inhoud en proces hiervan.

Voor dit cluster zoeken wij een stevige, actieve en inhoudelijke adviseur met het juiste gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen.

Ben je geïnteresseerd en wil je meer weten?
Kijk op onze website www.limburg.nl voor meer informatie over deze functie, de sollicitatieprocedure en onze organisatie.