• 7 augustus 2019
 • Vacaturennummer lv-70885
Mondriaan Logo Werken bij Mondriaan is nooit saai. Bij ons vind je een uitdagende baan waarin ontwikkeling op professioneel en individueel vlak volop mogelijk is. Als je stevig in je schoenen staat, initiatiefrijk bent en houdt van afwisseling, dan heten wij je graag welkom.

Dienstverband: 32 - 36 uur per week
Kernfunctie: Stafadviseur 1
Standplaats: Heerlen
Opleiding: Universitaire opleiding Nederlands recht met specialisatie gezondheidsrecht
Salaris: FWG 65 - CAO GGZ (min. € 3.266,-- en max. € 5.126,--)
Plaats in de organisatie: Stafafdeling beleidsadvies en projecten
Reageren voor: 15 september as.
Werving: In- en externe werving


Past deze functie bij jou?
Als Juridisch adviseur van de RvB geef je advies op strategisch/tactisch niveau. Je adviseert en ondersteunt de RVB, de geneesheer directeur (GD) en het management ten aanzien van beleidsontwikkeling en- uitvoering. Dit doe je zowel vanuit je vakgebied als vakgebied overstijgend, gevraagd en ongevraagd, ad-hoc of periodiek. De focus ligt op het brede terrein van gezondheidsrecht maar je bent ook inzetbaar voor overige juridische vraagstukken met betrekking tot de besturing van onze zorgorganisatie. Jouw rol is veelzijdig: Je vertaalt juridische en politieke ontwikkelingen naar consequenties voor de organisatie en je toetst bedrijfsdocumenten en procedures aan de geldende wet- en regelgeving. Maar je bent ook aanspreekpunt voor de organisatie en je behandelt zaken op patiënt-/casusniveau. In voorkomende gevallen coördineer je projecten of neem je de leiding. De werkzaamheden hebben veelal een eigen taakstellend karakter en kenmerken zich door het oplossen van complexe vraagstukken waarbij het accent ligt op probleemoriëntatie, analyse en advisering.

De ondersteuning van de raad van bestuur richt zich op:
 • Governance kwesties, advisering inzake governance code, opstellen reglement raad van bestuur, raad van toezicht;
 • Advisering juridische aspecten medezeggenschap cliëntenraad en ondernemingsraad;
 • Advisering over samenwerkingsverbanden - mededinging, governance, taken en bevoegdheden van betrokken behandelaren;
 • Aansprakelijkstellingen zowel door Mondriaan als afhandelen aansprakelijkstellingen Mondriaan door derden;
 • Mede bewaken van de mededing rechtelijke zaken;
 • Contractenbeheer c.q. juridische toetsing van contracten en beoordeling verwerkingsovereenkomsten.
Ter ondersteuning van de geneesheer-directeur:
 • Adviseer je in juridische kwesties die voortvloeien uit de wet BOPZ en de wet verplichte ggz, WGBO e.d.;
 • Beantwoord je vragen vanuit de instelling over de toepassing van de WGBO, Wkkgz, Jeugdwet en WMO;
 • Beoordeel je mede de protocollen en richtlijnen die vallen binnen het toezicht van de GD (professioneel statuut, protocollen in kader van BOPZ/Wvggz, patiëntenrechten e.d.;
 • Ondersteun je de medewerkers en de GD bij gerechtelijke procedures in kader van BOPZ/Wvggz;
 • Stel je oordelen op voor de raad van bestuur met betrekking tot klachten op grond van de Wkkgz.

Jouw kwaliteiten
Je bent analytisch sterk, pro-actief en je hebt gevoel voor politieke verhoudingen. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als bedrijfsjurist en aantoonbare kennis van en ervaring met de algemene juridische werkzaamheden rondom het primaire proces van de zorgverlening. Zowel binnen de ggz/gezondheidszorg (o.a. WOPZ, WGBO, WKKGZ) maar ook met betrekking tot de hieraan gerelateerde wetgeving (o.a. Jeugdwet, Wet forensische zorg, Wet Langdurig zorg, WMO, Zorgverzekeringswet). Daarnaast ben je goed op de hoogte van de aanstaande veranderingen binnen het rechtsgebied (o.a. de Wvggz).

Wat wij bieden
Wij bieden jou gevarieerd en zinvol werk in een professionele en prettige werkomgeving. Bij ons is er ruimte voor ontwikkeling, vernieuwing en verdieping. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers de ontwikkelingen binnen het vakgebied bijhouden en we hebben binnen onze organisatie dan ook diverse mogelijkheden voor het volgen van cursussen, opleidingen en/of trainingen. Salaris en rechtspositie zijn conform de CAO voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Daarnaast bieden wij opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn en een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, bruto-netto uitruilmogelijkheden, een ruime verlofregeling en collectiviteitskorting op zorgverzekeringen.

Mondriaan
De wereld om ons heen verandert, wij veranderen mee. Transparanter, opener, wijkgerichter, dienstbaarder, meer gericht op maatschappelijke participatie en samen leven met elkaar. Wij vinden dat de vraag, wensen en verwachtingen van patiënten, familieleden/naasten, verwijzers, ketenpartners en financiers richtinggevend zijn. Samen werken wij aan herstel, voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg. Lees hier ons verhaal. Meer informatie over Mondriaan vind je op onze website.

Is je interesse gewekt?
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Marita van Daal (bestuurssecretaris), bereikbaar op het nummer: 088-506 8487.

Heb je interesse, stuur dan een reactie via de button solliciteren.

Sollicitatiegesprekken zijn gepland in week 39.

Bij indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Daarnaast zullen referenties opgevraagd worden.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.