• 14 januari 2019
 • Vacaturennummer lv-67747
Bedrijfsconsultant ICT (1 fte)
HR21: Adviseur IV

De GGD Zuid Limburg beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van alle Zuid-Limburgers, met speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare positie. Daarmee wil de GGD eraan bijdragen dat iedereen, van jong tot oud, actief kan deelnemen aan de samenleving. De GGD staat dicht bij de mensen om te achterhalen wat zij nodig hebben om gezond te leven en vitaal en zelfredzaam te blijven. De GGD doet dit namens de 18 Zuid-Limburgse gemeenten.

De gezondheid van de Zuid-Limburgers staat centraal. Daarom vindt de GGD het belangrijk dat alle medewerkers in elk geval klantgericht, resultaatgericht en flexibel zijn en blijven leren hoe zij hun werk nog beter kunnen doen.

De afdeling
De ondersteunende diensten van de GGD, waaronder de Unit PICA, zijn servicegerichte partners voor de vijf primaire afdelingen. Zij adviseren en ondersteunen deze afdelingen zo efficiënt en effectief mogelijk. Goede samenwerking tussen primaire afdelingen en ondersteunende diensten vindt de GGD belangrijk, omdat het bijdraagt aan de dienstverlening aan onze cliënten.

De Unit PICA staat voor Procesmanagement, Informatiemanagement, Communicatie en Automatisering. De medewerkers van PICA zorgen ervoor dat de vindbaarheid, het gebruik, de uitwisselbaarheid en de presentatie van informatie snel en efficiënt kan plaatsvinden. Dat wordt vanuit verschillende invalshoeken gedaan. Binnen de unit wordt intensief samengewerkt tussen professionals met expertise op het gebied van proces- en informatiebeheer, communicatie, ICT en juridische zaken. Men stelt samen de prioritering en aanpak vast van de uiteenlopende vraagstukken en projecten.
We vragen iemand met een goede generalistische kijk en inzetbaarheid, maar met gedegen kennis/affiniteit van het specialisme ICT.

Actuele ontwikkelingen binnen de GGD zijn BI toepassingen, security, Hybrid IT Infra, connectivity.

Functieomschrijving
De functie is sterk gericht op de technische hoedanigheid van onze (hosted) ICT infrastructuur, het applicatielandschap, data/datawarehouse en (informatie)beveiliging.
Daarvoor:
 • Heb je intensief contact met de verschillende afdelingen van de GGD en adviseer en ondersteun je bij de ontwikkeling en implementatie van ICT functionaliteiten.
 • Fungeer je als schakel tussen het functioneel en technisch applicatiebeheer.
 • Krijg je een rol in de gehanteerde managementsystematiek van de GGD en zorg je ervoor dat informatie hieromtrent beschikbaar en toegankelijk is.
 • Volg je de ontwikkelingen op het vlak van ICT en maak je je de noodzakelijke kennis en vaardigheden eigen. Je loopt vooruit en kunt in een vroege fase op juiste wijze inschatten wat consequenties van nieuwe hardware en software toepassingen zijn. Je bent een gangmaker op het vlak van ICT toepassingsmogelijkheden.
 • Informeer je, instrueer en enthousiasmeer je medewerkers over ontwikkelingen en toepassingsmogelijkheden en draag je zorg voor de implementatie van de nieuwe toepassingen (hardware, software, communicatie).
 • Begeleid je ICT projecten zowel binnen de eigen organisatie als in samenwerkingsverbanden.
 • Stem je af met de ICT outsourcingspartner.
Functie-eisen
Wat vragen wij van jou?
 • Je bent in het bezit van een HBO diploma van een ICT (gerelateerde) opleiding, bijv. Informatiedienstverlening en -Management (IDM), Bedrijfskundige Informatica (BI) of HBO-ICT, bij voorkeur aangevuld met minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt aantoonbaar actuele kennis van het vakgebied, bijvoorbeeld ten aanzien van BI, security, Hybrid IT infra.
 • Je bent breed georiënteerd en denkt pro-actief mee bij multidisciplinaire vraagstukken.
 • Je bent klantgericht en werkt resultaat- en oplossingsgericht, zowel zelfstandig als in een team.
 • Je doorgrondt bedrijfsprocessen en kunt adviseren ten aanzien van (technische) optimalisaties.
 • Je bent analytisch sterk en weet bevindingen, wensen en eisen te vertalen naar nieuwe relevante oplossingen en mogelijkheden.
 • Je hebt een grote mate van organisatiesensitiviteit en kunt goed inschatten wat de wensen zijn op korte en lange termijn.
 • Je kunt activiteiten goed plannen en organiseren. Je hebt overzicht en kunt een coördinerende rol vervullen binnen projecten.
 • Je bent een stevige gesprekspartner voor externe dienstverleners / leveranciers.
Arbeidsvoorwaarden
Wat bieden wij jou?
 • Salarisniveau: schaal 10
 • Minimum salaris: € 2.591 (aanloopschaal 9)
 • Maximum salaris: € 4.225 (functieschaal 10)
 • Het genoemde salaris is gebaseerd op een voltijdswerkweek (36 uur)
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring
 • In eerste instantie zal een tijdelijk contract worden aangeboden. De functie heeft een structureel karakter en er is de intentie om bij ongewijzigde organisatorische omstandigheden en goed functioneren een verlenging ofwel een vast dienstverband aan te bieden.
De rechtspositieregelingen voor gemeentepersoneel (CAR-UWO) zijn van toepassing.

De GGD Zuid Limburg hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Naast een uitdagende en stimulerende werkomgeving biedt de GGD daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer een eindejaarsuitkering, koop en verkoop van verlof, flexibele werktijdenregeling, studiefaciliteiten en ouderschapsverlof.

Interesse?
Heeft u belangstelling voor deze vacature, dan ontvangen wij graag uiterlijk 28 januari 2019 een motivatie met CV via personeelszaken@ggdzl.nl.
Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over de functie
Naam contactpersoon afdeling: de heer R. Stijns
Telefoonnummer contactpersoon afdeling: 06-53249956
Bereikbaarheid: maandag tot en met vrijdag

Meer informatie over de sollicitatieprocedure
Naam PTO-adviseur: mevrouw R. Boosten
Telefoonnummer: 088-8805676
Bereikbaarheid: maandag tot en met donderdag