• 7 juni 2018
  • Vacaturennummer lv-64348
WELLER
Weller beheert zo’n 9.800 woningen, winkels en garages in Heerlen, Brunssum en Schinveld. Meer dan 20.000 mensen, groot en klein, vinden hun thuis in een woning van Weller. Allemaal hebben ze een eigen smaak, leefstijl en specifieke woonwensen. Die persoonlijke wensen staan bij Weller centraal.

Onze vijf kerndoelen zijn:
1. Zorgdragen voor betaalbare huurwoningen;
2. Beschikbaar hebben van voldoende aanbod voor de doelgroep;
3. Verduurzaming van het vastgoed;
4. Sterk blijven in wijken en buurten;
5. Klantgericht, persoonlijk, helder en efficiënt in onze service.

PROCESTEAM VASTGOED
In het procesteam vastgoed is een vacature ontstaan voor de functie van projectleider vastgoed. Het procesteam vastgoed is verantwoordelijk voor het onderhoud, renovatie en verduurzaming van het vastgoed van Weller. Ook realiseert het procesteam de nieuwbouwprojecten. Tot slot draagt het procesteamvastgoed zorg voor de exploitatie van het commercieel en maatschappelijk vastgoed.

WELLERSCHAP
We zijn specifiek op zoek naar kandidaten die in staat zijn richting te geven aan en verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen klantgerichte bijdrage aan de Wellerdoelstellingen. Toon je lef? Durf je fouten te maken én daarvan te leren? Sta je open voor feedback en blijf je jezelf ontwikkelen? Dan voldoe jij aan de eisen van Wellerschap.

FUNCTIE: PROJECTLEIDER VASTGOED 36 uur per week
Je bent primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van nieuwbouw-, renovatie- en verduurzamingsprojecten van (globaal) initiatief tot en met de oplevering en nazorg. Secundair ben je verantwoordelijk voor de bezetting en beheer van het commercieel en maatschappelijk vastgoed van Weller. 

RESULTAATGEBIEDEN
1. Nieuwbouw-, (grootschalige) renovatie- en duurzaamheidsprojecten ontwikkelen en realiseren
2. Projectleiding: geeft leiding aan projecten ten behoeve van de totstandkoming/ implementatie van beleid van het eigen vakgebied, al dan niet in samenwerking met interne en externe belanghebbenden, en houdt hierbij rekening met de consequenties voor andere vakgebieden
3. Verhuur, beheer en exploitatie van maatschappelijk en commercieel vastgoed
4. Administratie en rapportage: draagt zorg voor het vervaardigen van tijdige en betrouwbare sturingsinformatie voor het management die optimaal aansluit op de informatiebehoefte en registreert, bewaakt en actualiseert relevante gegevens en -bestanden

FUNCTIECOMPETENTIES
1. Voortgangsbewaking
2. Plannen en organiseren
3. Innoverend vermogen
4. Kwaliteitsgerichtheid
5. Netwerken
6. Communicatieve vaardigheden

BENODIGD WERK- EN DENKNIVEAU & ERVARING
1. Ruim HBO werk- en denkniveau
2. Opleidingsrichting: HBO richting bouwkunde, bouwmanagement, (commercieel/bouwtechnisch) vastgoedmanagement
3. Brede en diepgaande kennis van projectontwikkeling en projectrealisatie, goed opdrachtgeverschap, relevante wet- en regelgeving, duurzaamheid, beheer en exploitatie van commercieel en maatschappelijk vastgoed en juridische kennis hieromtrent
4. Kennis van Dynamics Empire
5. Tenminste 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie

De functie is ingeschaald in schaal K van de CAO Woondiensten.