• 5 juli 2019
 • Vacaturennummer lv-70457
gemeente Beek Logo Ondernemend Beek, dat is de gemeente Beek!
Ondernemend in de zin van een bedrijvige en economisch krachtige gemeente maar ook in bredere zin ondernemend. Beek staat open voor nieuwe ideeën, open voor (maatschappelijk) ondernemerschap, open naar bewoners, open naar de regio, open naar elkaar. Dat zijn de ingrediënten voor een veelzijdige en vitale gemeente en gemeentelijke organisatie.
Beek is trots op haar eigen identiteit, haar autonomie en haar hoge voorzieningenniveau. Beek werkt continue aan het optimaliseren van haar dienstverlening.
Om dit te kunnen realiseren werkt Beek resultaatgericht, en heeft ze goede arbeidsvoorwaarden, ruime opleidingsmogelijkheden en faciliteiten om flexibel te werken. Voor medewerkers biedt dit kansen voor persoonlijke ontwikkeling en een goede balans van werk en privé.
WiI jij aan de slag in Beek? Reageer dan op onderstaande vacature.
De gemeente Beek bestaat uit een eenhoofdige directie (de gemeentesecretaris). Deze wordt ondersteund door de Directiesecretaris. De organisatie kent drie afdelingen: Ruimte, Samenleving en Bestuurs- en Managementondersteuning.
De afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning (BMO) is een stafafdeling die tot taak heeft het bestuur, management en de lijnafdelingen Ruimte en Samenleving zo optimaal mogelijk te ondersteunen bij de uitoefening van hun (primaire) taken.
De afdeling BMO is opgebouwd uit diverse disciplines die gezien hun taakverwantschap verder kunnen worden onderverdeeld in 4 taakvelden: Administraties, Advies, Informatiemanagement en Ondersteuning.

Voor de afdeling Bestuurs- en Managementondersteuning zijn wij op zoek naar een:

BELEIDSMEDEWERKER FINANCIËN - FINANCIEEL CONSULENT / CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

(totaal 1,0 fte)


Wat houdt de functie in?
 • Je zorgt voor ontwikkeling van de (tactische) kaders en beleid op zowel financieel gebied als op het gebied van informatiebeveiliging. Je regelt het plannen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van strategie en beleid;
 • Je bent inhoudelijke vraagbaak voor collega’s en vervult de spilfunctie tussen strategie en uitvoering;
 • Je hebt bestuurlijke contacten, informeert en adviseert;
 • Je communiceert en hebt contacten met interne collega’s en externe klanten, partners en andere belanghebbenden;
 • Je verricht overige binnen de afdeling voorkomende werkzaamheden.
Het gaat hier duidelijk om een gecombineerde functie waarbij over een heel jaar gezien, het financiële consulentschap en de functie van Ciso elk ongeveer 0,5 fte beslaan. Omdat beide werkzaamheden pieken in de uitvoering kennen die elkaar nagenoeg niet in de voeten lopen,
zoeken we bewust een fulltimer.
Het financiële consulentschap verricht je primair voor de afdeling BMO waarin alle bedrijfsvoeringstaken zijn ondergebracht. Verder werk je mee aan de gemeentebrede Planning & Controlproducten en zorg je voor financieel advies bij projecten. Daarnaast ben je back up op het gebied van gemeentelijke belastingen.

Voor de andere helft van de functie zoeken we specifiek iemand op het relatief nieuwe terrein van informatiebeveiliging. Als Chief Information Security Officer (Ciso) weet jij alles over informatiebeveiliging. Je voelt je verantwoordelijk voor het goed organiseren van informatiebeveiliging binnen de gemeente. Je ontwikkelt beleid, stelt uitvoeringsplannen op en coördineert de uitvoering. Je weet als geen ander beveiligingsincidenten in goede banen te leiden, maar jij vindt het veel belangrijker incidenten te voorkomen. Op een effectieve en soms ludieke wijze maak jij je collega’s ervan bewust hoe ze op een veilige manier om moeten gaan met informatie. Om te checken of dit effect heeft, voer je risicoanalyses uit en houd je interne audits.
Komt hier uit dat het anders moet? Dan ben jij degene die de leiding en je collega’s gevraagd en ook ongevraagd daarover adviseert. Je voelt de organisatie goed aan en weet hoe je ze meeneemt in veranderingen op het gebied van informatiebeveiliging. Je bent een stevige gesprekspartner die alle ontwikkelingen en wetgeving omtrent informatiebeveiliging op de voet volgt. Ook coördineer je de Ensia (Eenduidige Normatiek Single Information Audit)-verantwoording en zorg je ervoor dat in 2020 de gemeente is aangepast aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid).
Beschik je over financiële ervaring maar beschik je mogelijk nog niet over ervaring op het gebied van informatiebeveiliging, maar ben je wel bereid hierin te investeren, dan wordt daar alle ruimte voor geboden.

Wat vragen wij van jou?
 • HBO opleidingsniveau op het gebied van Financiën;
 • 2 (relevante) ervaringsjaren;
 • Aanvullende cursussen op het eigen terrein;
 • Kennis met of interesse en bereidheid om je te verdiepen in de rol van Ciso;
 • Een hoge mate van taakvolwassenheid;
 • Je kunt 1ste medewerker en/of coördinator zijn van een specifiek taakveld;
 • Je kunt omgaan met een hoge mate van verantwoordelijkheid (incl. afbreukrisico);
 • Competenties: communiceren, plannen en organiseren, kwaliteitsbewustzijn, klant- en service gerichtheid, resultaatgerichtheid / realisatie van doelen, omgevingsbewustzijn, verzamelen van informatie, samenwerken, flexibiliteit.
Wat bieden wij jou?
 • Een structurele functie, waarbij het eerste jaar wordt aangegaan bij wijze van proef. Na en jaar functioneren zal op basis van de personeelsbeoordeling worden bezien of deze kan worden omgezet naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 • Salaris afhankelijk van opleiding en werkervaring: aanloopschaal 9 tussen € 2.591 - € 3.805, functionele schaal 10 tussen € 2.795 - € 4.225, uitloopschaal 11 tussen € 3.348 - € 4.859 bruto per maand.
 • Een 36-urige werkweek, eventueel aangevuld met gedeeltelijke ADV (38 uur per week) of volledige ADV (40 uur per week).
 • Goede arbeidsvoorwaarden, waaronder het Individueel Keuze Budget.
 • Ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.
 • Flexibele werktijden.
De gemeente Beek hanteert generieke functieprofielen. Op deze functie is het generieke functieprofiel van toepassing voor de Beleids-/uitvoerend medewerker B. Voor meer informatie over het generieke functieprofiel, de generieke taken, de functiekarakteristiek, de gevraagde competenties en de resultaatgebieden wordt verwezen naar www.gemeentebeek.nl/vacatures.

Wil je solliciteren?
Een psychologische test kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Inlichtingen over deze functie kunnen ingewonnen worden bij Monique Moermans, Beleidsadviseur Financiën/ Informatiebeveiligingsfunctionaris (tel. 046 - 43 89 205).
Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie vóór 29 juli a.s. inclusief CV digitaal te richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beek, via e-mail: vacature1@gemeentebeek.nl.

In week 32 vindt de briefselectie plaats. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 14 en 15 augustus in de ochtend.

Indien je geen automatische ontvangstbevestiging ontvangt, word je verzocht contact op te nemen met Linda Rössel, senior beleidsmedewerker P&O (tel. 046-43 89 283).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.